Presikhaaf Wijknieuws

Businesspark IJsseloord2 heeft het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B) Basis Samenwerken behaald.

meer lezen

Een bejaarde man is zaterdagmiddag in park Presikhaaf in Arnhem lichtgewond geraakt, doordat hij met zijn rolstoel in een beekje terechtkwam.

meer lezen

Aan de Roggeveenhof, een nieuw hofje aan de Honigkamp, leverde Vivare 28 nieuwe eengezinswoningen op.

meer lezen

De reeds betrokken bewoners (Lange Wal, De Houtmanstraat) en Wereldhave gaan samen een plan maken om de Lange Wal veiliger in te richten wanneer er een nieuwe aansluiting komt op die Lange Wal. De wethouder heeft gisteren toegezegd dat een verkeerskundige van de gemeente bij dat overleg zal aansluiten.

meer lezen

De verkeersafwikkeling van het vernieuwde winkelcentrum Presikhaaf in Arnhem dreigt uit te groeien tot een heet hangijzer dat tot vertraging in de bouw kan leiden.

meer lezen

Na de sloop van het paviljoen aan het Gildemeesterplein is dit voorjaar echt met de renovatie van het winkelcentrum begonnen. Het eerste resultaat is zichtbaar, de pui van het voormalige COOP pand.

meer lezen

De transformatie van de RWS Toren van kantoorruimten naar studentenwoningen is in volle gang. Zoals je kunt zien is de gevelsluiting bijna gereed. Binnen zijn we op iedere verdieping bezig met de afbouwwerkzaamheden.

meer lezen

Het eerste uur van de vergadering bestond uit een presentatie van de plannen met Winkelcentrum Presikhaaf door eigenaar Wereldhave. De presentatie vond plaats in de centrale ruimte van het MFC Presikhaven. Naast de deelnemers aan het wijkplatform was een aantal buurtbewoners op de presentatie afgekomen.

meer lezen

In de laatste wijkkrant wordt verwezen naar de wijkwebsite voor meer informatie.
Voor het wijkplatform Presikhaaf: Ga naar de menubalk wijkorganisaties
Voor het team Leefomgeving: Ga naar het menu gemeentelinks. 

meer lezen

Woningcorporatie Portaal heeft de vernieuwing van de Arnhemse wijk Presikhaaf opnieuw opgepakt en maakt een doorstart met de realisatie van de nieuwe buurt Deltakwartier. De opzet ervan is ondertussen wel gewijzigd.

meer lezen

Het is voorjaar met heerlijke temperaturen. Voor veel mensen tijd om de tuin in gereedheid te brengen voor de komende zomer. Dat geldt ook voor de fontein in de vijver bij De Houtmanstraat. Op initiatief van omwonenden heeft het kunstwerk en de fontein zijn plaats weer teruggekregen.

meer lezen

Om de duurzaamheidsambities van Arnhem te bereiken, wil de gemeente op korte termijn vier windmolens en een zonneveld van circa 8,5 ha laten realiseren op Koningspleij Noord. Het ontwerp-bestemmingsplan dat deze ontwikkeling mogelijk maakt, ligt vanaf 20 maart zes weken ter inzage. Gedurende deze periode is het mogelijk een zienswijze in te dienen.

meer lezen

Vandaag was het nationale boomplantdag.
In park Kinderkamp werd vanmiddag door een kleine dertig kinderen uit de buurt in groepjes van 4 met begeleiding van studenten van de H.A.N en Groenhorstcollege en vrijwilligers een aantal fruitbomen geplant.

meer lezen

Tweede lustrum Kunstroute Presikhaaf

Op 21 mei 2017 wordt voor de 10e keer de Kunstroute van de wijk Presikhaaf gehouden.
Kunstenaars uit Presikhaaf en gasten, exposeren hun werken in de wijk

meer lezen

De website heeft een ander jasje aangekregen en wat meer mogelijkheden. De redactie is nog volop bezig pagina's te actualiseren, waarvoor uw begrip

meer lezen

Het winkelcentrum Presikhaaf staat aan de vooravond van een flinke renovatie.

meer lezen