Disclaimer

Presikhaafnet.nl is een uitgave van het wijkplatform Presikhaaf.
De redactie van Presikhaafnet.nl stelt de informatie op deze website met grote zorgvuldigheid samen. Toch kan het gebeuren dat bepaalde informatie de deze website na verloop van tijd verouderd of niet (meer) klopt. Dat komt o.a. doordat we informatie aangeleverd krijgen door anderen (van buiten de redactie), en zij wijzigingen in die informatie soms niet of niet op tijd aan ons doorgeven. Maar ook onze eigen tekstredacteuren kunnen (typ)fouten maken. Daarom kunnen aan de teksten van Presikhaafnet.nl geen rechten worden ontleend. We vragen hiervoor uw begrip.

De webpagina’s die onderdeel van Presikhaafnet.nl zijn, zijn duidelijk als zodanig te herkennen: onderaan al onze pagina’s staat onze copyright informatie. U kunt de redactie van Presikhaafnet.nl alleen over deze pagina’s aanspreken. We vermelden nadrukkelijk dat de redactie van Presikhaafnet.nl geen verantwoordelijkheid draagt voor informatie op websites of webpagina’s waarnaar wij vanaf Presikhaafnet.nl verwijzen, maar die geen onderdeel zijn van Presikhaafnet.nl.

Copyright

De teksten en grafische voorstellingen (waaronder de foto’s) op Presikhaafnet.nl mogen niet zonder schriftelijke toestemming van de redactie van Presikhaafnet.nl worden gebruikt of overgenomen. Met “gebruiken” of “overnemen” bedoelen we: verveelvoudigen en/of openbaar maken door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand.

Wilt u iets van Presikhaafnet.nl gebruiken of overnemen, overleg dit dan eerste met info@Presikhaafnet.nl. Op deze manier hopen we te voorkomen dat oude en/of niet juiste informatie uit Presikhaafnet.nl wordt verspreid en een eigen leven gaat leiden.

Deel deze pagina op social media:
X