Disclaimer

Presikhaafnet.nl is een uitgave van het Bewonersoverleg wijkplatform Presikhaaf.
De redactie van Presikhaafnet.nl stelt de informatie op deze website met grote zorgvuldigheid samen. Toch kan het gebeuren dat bepaalde informatie de op deze website na verloop van tijd verouderd is of niet (meer) klopt. Dat komt o.a. doordat we informatie aangeleverd krijgen door derden.

De webpagina’s die onderdeel zijn van Presikhaafnet.nl zijn duidelijk als zodanig te herkennen: onderaan al onze pagina’s staat onze copyright informatie. U kunt de redactie van Presikhaafnet.nl alleen over deze pagina’s aanspreken. We vermelden nadrukkelijk dat de redactie van Presikhaafnet.nl geen verantwoordelijkheid draagt voor de informatie op websites of webpagina’s waar wij vanaf Presikhaafnet.nl naar verwijzen en die geen onderdeel zijn van Presikhaafnet.nl.

Copyright
De teksten en grafische voorstellingen (waaronder de foto’s) op Presikhaafnet.nl mogen niet zonder schriftelijke toestemming van de redactie van Presikhaafnet.nl worden gebruikt of overgenomen. Met “gebruiken” of “overnemen” bedoelen we: het vermeerderen en/of openbaar maken door afdrukken, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand. fake franck muller for sale

Wilt u iets van Presikhaafnet.nl gebruiken of overnemen, overleg dit dan eerste met de webredactie. Op deze manier hopen we te voorkomen dat oude en/of niet juiste informatie uit Presikhaafnet.nl wordt verspreid en een eigen leven gaat leiden.

Deel deze pagina op social media: