Wijkinfo

De wijk Presikhaaf.

Presikhaaf is van oorsprong een typische jaren ’50-’60 wijk met een grote variatie van laagbouwwoningen en appartementen in huur- en koopsector, winkels, sportaccomodaties, scholen, religieuze instellingen en veel groen.

Presikhaaf Oost en West

Bestond de wijk Presikhaaf oorspronkelijk uit buurten, tegenwoordig spreekt de gemeente Arnhem van Presikhaaf Oost (postcode 6825..) en Presikhaaf west ( postcode 6826..), gescheiden door de hoofdweg Het Lange Water. swiss replica franck muller

Informatie over:

Herontwikkeling van de wijk (Ontwikkelingsplan Presikhaaf) 2004-heden:

Begin van de 21e eeuw kwam de gemeente tot de conclusie dat de kwaliteit van de woningen in een deel van Presikhaaf niet meer aan de voorwaarden voldeed, vooral in de oude buurten Presikhaaf 1 en 2, de eerste naoorlogse buurten. Besloten werd een beperkt deel van de woningen grondig te renoveren en het overgrote deel te slopen en nieuw te bouwen. De namen Presikhaaf 1 en 2 zijn verdwenen. In de buurten Elsweide, Presikhaaf 3 en Over het Lange Water vond hoofdzakelijk woningverbetering plaats. Het Ontwikkelingsplan Presikhaaf startte met de herinrichting van Park Presikhaaf (2004) en eindigde ongeveer met de grootschalige opknapbeurt van het winkelcentrum Presikhaaf (2018).

Momenteel, we spreken 2023, worden een aantal projecten aangepakt in het oostelijk deel van de wijk. Het gaat om projecten die door de kredietcrisis in de kast zijn blijven liggen of waar nieuwbouw gewenst is omdat de gebouwen niet meer voldoen.

ProjectStatusOplevering
Project Sporthal Middachtensingelin gebruikafgerond
Project Parkschool en Ibn-i Sinain gebruikafgerond
Project nieuwbouw Singravenlaanin aanbouwlaatste fase
Project Presikhaaf 3ontwerpfasen.n.b.

Winkelen in Presikhaaf

Er zijn in de wijk een aantal mogelijkheden om te winkelen. De meeste winkels zijn geconcentreerd in een winkelcentrum of winkelstrip. Door de vele wisselingen is niet mogelijk alle winkels in de winkelstrips te vermelden. Het winkelcentrum Presikhaaf heeft een eigen website.

Winkelcentrum Presikhaaf, centraal in de wijk
Winkelstrip aan de Vrij Nederlandstraat
Winkelstrip aan de Volkerakstaat
Winkelstrip aan de Honigkamp, Presikhaaf 3
Winkelstrip aan de Middachtensingel, Over het Lange Water

Onderwijs in Presikhaaf

De wijk herbergt een groot aantal onderwijsinstellingen in kleuter- basis-, mbo-, hbo- en speciaal onderwijs. Meer informatie is te vinden onder Organisaties, categorie Educatie & Scholing.

Nationaal project Arnhem Oost.

Arnhem-Oost is één gebied, maar bestaat uit wijken met een opvallend, eigen karakter. Van het honderdjarig tuindorp (Geitenkamp) tot de eerste nieuwbouwwijk van Arnhem-Zuid (Malburgen). Van ons-kent-ons cultuur tot anonimiteit in hoogbouw. Met grote verschillen in bevolkingssamenstelling, van bijna volledige autochtone wijk (Geitenkamp) tot buurten met een grote diversiteit aan achtergronden (Presikhaaf, Klarendal en Malburgen).

Sport in Presikhaaf

In Presikhaaf is het mogelijk om in vereningingsverband te sporten bij de voetbalclubs Eendracht en Elsweide, handbal bij UDI 1896 of tennis bij tennisvereniging Presikhaaf. Op indivuduele basis zijn er een boksschool en fitnesscentra. voor meer info: zie Organisaties.

Geschiedenis
Presikhaaf 1 en 2, begin jaren ’60

Rond 1930 kwam de gemeente Arnhem tot de conclusie dat er broodnodig een nieuwe wijk gebouwd  moest worden. Het oog viel op het gebied ten zuiden van de spoorlijn Arnhem- Zutphen en ten oosten van de spoorlijn Arnhem-Zevenaar. De naam van de wijk werd Presikhaaf, genoemd naar het landgoed Presikhaaf. Helaas gooide de crisisjaren en de tweede wereldoorlog roet in het eten. Enkele jaren na de oorlog werd gestart met de bouw mede door de enorme vraag naar huizen en i.v.m. de aanzienlijke oorlogsschade in de stad. Tussen 1948 en 1970 werd de wijk gebouwd.

Bouw periode 1961- 1970:

  • Presikhaaf 1: Eind jaren ’40 is er begin gemaakt met de bouw van eengezinswoningen en portiekflats in het gebied dat Presikhaaf 1 is gaan heten. Centraal aan de Vrij Nederlandstraat e.o. werd een winkelstrip ingericht. De meeste woningen waren in bezit van woningcorporaties. De kwaliteit van een groot deel van de portiekflats aan de IJssellaan en zijstraten was zo slecht dat medio jaren ’90 tot sloop en nieuwbouw werd besloten.
  • Presikhaaf 2: Niet lang na de start van de bouw werd ook Presikhaaf 2 opgestart. De bouw bestond hoofdzakelijk uit eengezinswoningen en hoogbouw (maisonnettes), allen in bezit van woningcorporaties. Aan de Volkerakstraat verrees een winkelstrip.
  • Presikhaaf 3: Begin jaren ’60 is begonnen met het bouwrijp maken van de grond en de start van de woningbouw. Hoofdzakelijk laagbouw en galerijflats, in bezit van woningcorporaties, met centraal een winkelstrip aan de Honigkamp.
  • Winkelcentrum Presikhaaf: rond 1963 werd begonnen met de bouw van het winkelcentrum Presikhaaf, met zijn luifels (droog winkelen) een van de modernste winkelcentra in Europa.
  • Elsweide: de buurt kwam gelijktijdig met de bouw van het winkelcentrum Presikhaaf tot ontwikkeling. Een mix van koop- en huurwoningen, alles laagbouw. Elsweide heeft geen winkelstrip.
  • Over het Lange water: Met de bouw van de buurt Over het Lange Water werd medio de jaren ’60 begonnen en de bouw was tegen 1970 afgerond. Aan de Middachtensingel is een winkelstrip gesitueerd
Deel deze pagina op social media: