Presikhaaf Wijknieuws

Reguliere vergadering van het wijkplatform Presikhaaf in het MFC Presikhaven aan de Laan van Presikhaaf 7.

De vergadering is openbaar, echter er is een beperkt aantal zitplaatsen

Agenda

meer lezen

Tijdens het bewonersoverleg van de buurt Over het Lange Water heeft een afgevaardigde van het Rijn-IJssel College aan de Middachtensingel medegedeeld dat de school met ingang van het nieuwe schooljaar rookvrij zal zijn. Dat betekent dat op of rond het schoolplein niet meer gerookt mag worden.

meer lezen

De ondergrondse containers in de Arnhemse woonwijken zijn weer dicht. Het gaat om de ondergrondse containers voor restafval en de ondergrondse containers voor Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken (deze staan bij wooncomplexen/bovenwoningen).

In Over het Lange Water werden de ondergrondse containers op maandag 27 mei afgesloten.

meer lezen

In Presikhaaf vinden momenteel de volgende werkzaamheden plaats:

  • Rioleringswerkzaamheden Lingestraat van 13 mei tot 1 juli
  • Rioleringswerkzaamheden Schouten straat van 3 juni tot 12 juli

meer lezen

Het bedrijf van drie studenten van Rijn IJssel uit Arnhem is gisteren verkozen tot Student Company van het Jaar 2019. Met GIGG maken de studenten groeipapier dat hergebruikt kan worden in de tuin.

meer lezen