Presikhaaf Wijknieuws

Stadsgenoten in actie voor een schone stad 

Van 15 t/m 20 maart gaat de Afvalestafette weer door Arnhem. In deze week zetten zoveel mogelijk stadsgenoten zich in voor een schone stad door, met grijpers en zak, zwerfafval te lijf te gaan. Want zwerfvuil is niet alleen storend om te zien maar vooral niet goed voor ons milieu. Juist in deze tijd zijn opruimingsacties extra belangrijk, want sinds de Corona-uitbraak produceren we niet alleen veel meer afval, er blijft ook meer achter in de natuur.

meer lezen

Op donderdag 25 februari en dinsdag 9 maart vinden nog twee online spreekuren over het Arnhemse afvalbeleid plaats. Van 19.30 tot 20.30 kunnen Arnhemmers vragen stellen over alles wat te maken heeft me afval.

meer lezen

In december heeft de raad het bestemmingsplan Kinderkamp/Middachtensingel vastgesteld. Onderdeel hiervan is de vervanging van de voormalige John F. Kennedyschool door een nieuwe sporthal.
De afgelopen maanden heeft bureau Hooper Architects uit het Brabantse Oosterhout het ontwerp voor de nieuwe sporthal gemaakt. Dit voorlopige ontwerp willen wij u laten zien en wij informeren u over het bouwproces met bijbehorende planning.

meer lezen

Een initiatief van Vitanos, SWOA, Praktijk Onderwijs Leerpark Presikhaaf, Bewonersbedrijf de Oosthof,(t)huis voor de wijk de Overkant, Burenhulp Voor Elkaar, We4You - jongerencentrum PUSH en Rijnstad Jeugdwerk.
Nu Corona nog steeds onder ons is, beginnen de effecten van het sociaal isolement steeds zichtbaarder te worden. De diverse partners uit Presikhaaf hebben daarom hun handen in een geslagen.

meer lezen

Voor de wijken Presikhaaf 1 en 2 gelden nu twee bestemmingsplannen. Deze bestemmingsplannen regelen welke functies er zijn toegestaan zoals wonen, verkeer en groen. Daarnaast wordt hierin geregeld waar bebouwing is toegestaan en hoe hoog deze bebouwing mag worden gebouwd.

meer lezen