Mogelijke ontwikkeling winkelstrip Middachtensingel

Op maandagavond 26 februari hebben omwonenden kennis kunnen nemen van de mogelijke ontwikkeling van de winkelstrip aan de Middachtensingel (Over het Lange Water).

Olymulder Real Estate, een projectontwikkelaar, heeft interesse om de winkelstrip aan te kopen en te ontwikkelen. Een van de voorwaarden van de gemeente Arnhem is om omwonenden er in een vroeg stadium bij te betrekken.

Er waren ruim 500 omwonenden via een brief uitgenodigd, ongeveer 50 hebben fysiek of via skype deelgenomen aan de bijeenkomst in het pand van Olymulder Real Estate aan Kermisland 110.

Frank Olymulder gaf een presentatie van de mogelijkheden die het bedrijf ziet voor de winkelstrip, maar een concreet plan is er nog niet. Daarna was het de beurt aan de aanwezigen om vragen te stellen en ongerustheid uit te spreken.

Ongerustheid was er over de woningen boven de winkelstrip; die zijn niet in het project betrokken.
Ongerustheid was het over eventuele hoogbouw boven de winkelstrip; er is nog geen plan, dus daar kan nog niet op geantwoord worden.
Ongerustheid was er over de parkeergelegenheid die nu al onverdoende is; daar moet ook naar gekeken worden.
Boosheid was er over de overlast van de horeca in de strip; Er wordt ook nog met de ondernemers gesproken.

Het was een aftastend gesprek, afgesproken is om als er ontwikkelingen zijn een nieuwe bijeenkomst gehouden wordt.
Daarnaast is de gemeente Arnhem ook nog aan zet en zal een pakket aan eisen en voorwaarden op tafel worden gelegd.

Deel deze pagina op social media: