Bewonersbudget Presikhaaf

Het bewonersbudget is een bedrag dat jaarlijks door het college van B&W per wijk wordt toegekend en vastgesteld; zo ook voor Presikhaaf. De hoogte van het bewonersbudget wordt bepaald op basis van het aantal inwoners en de sociale en leefbaarheidsstatus van een wijk.

Het bewonersbudget wordt gebruikt voor kosten die verband houden met het functioneren van het Bewonersoverleg
wijkplatform Presikhaaf. Bewoners, organisaties en ook het wijkplatform zelf kunnen een beroep doen op het bewonersbudget
voor het realiseren van activiteiten en/of voorzieningen in het belang van de leefbaarheid in Presikhaaf.

aanvraagformulier:

Een aanvraag dient door middel van een formulier te worden in gediend.

Voorwaarden

Deel deze pagina op social media: