Hertenkamp Sonsbeek behouden binnen nieuwe Rijksregels

De hertenkamp in Sonsbeek zal de komende jaren behouden blijven voor Arnhem. Onlangs stelde het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een nieuwe huis- en hobbydierenlijst vast. Damherten staan niet meer op de vernieuwde lijst.

Concreet betekent dit dat herten zich vanaf medio volgend jaar niet meer mogen voortplanten binnen hertenkampen, maar dat hertenkampen wel mogen blijven bestaan met de bestaande kudde. Daarom zal het college de hertenkamp in Sonsbeek behouden, binnen de nieuwe regels van het Rijk.

Bokken op andere plek
Wethouder Marco van der Wel (dierenwelzijn): ‘De hertenkamp in Sonsbeek is een onderwerp dat bij veel Arnhemmers leeft. De raad heeft ook een motie aangenomen waarin wordt opgeroepen om de hertenkamp te behouden. We gaan hem ook behouden, maar wel binnen de nieuwe regelgeving van het Rijk. Dat betekent dat we zullen voorkomen dat de herten zich voortplanten, door de geslachtsrijpe mannetjesherten alvast op een andere plek op te vangen. Hiermee zorgen we ervoor dat we de hertenkamp kunnen behouden binnen de nieuwe regelgeving. Daarbij vind ik het als wethouder dierenwelzijn ook belangrijk dat we de kudde alvast niet te groot laten worden. Dat zou betekenen dat we dieren moeten verkopen, wat in de praktijk betekent dat ze worden geslacht. Dat vinden we vanuit dierenwelzijn echt volstrekt onwenselijk. Daarom kiezen we nu al voor een scheiding van de geslachten. Zo behouden we de hertenkamp, voorkomen we onnodige slacht en houden we ons aan de nieuwe regels.’

Ei van Columbus
De geslachtsrijpe bokken zullen vanaf eind september in eerste instantie worden opgevangen bij het Natuurcentrum in Presikhaaf, onder verantwoordelijkheid van de gemeente. De zoektocht naar een definitieve opvanglocatie is al gestart. Verwacht wordt dat deze locatie voor het einde van het kalenderjaar gevonden is. Jonge mannetjesherten die geslachtsrijp worden zullen tegen die tijd ook verplaatst worden naar deze opvang. Andere opties, zoals castratie en sterilisatie zijn onderzocht maar vanuit dierenwelzijnsoogpunt niet wenselijk gebleken. Van der Wel: ‘Het was even een puzzel, maar we hebben hiermee denk ik een diervriendelijk ei van Columbus gevonden. De hertenkamp in Sonsbeek blijft in ieder geval open, en ik denk dat heel veel Arnhemmers daar blij mee zijn.’

Bron: www.arnhem.nl

Deel deze pagina op social media: