Woningsplitsing, verkamering en onderhuur kort uitgelegd.

Van het bewonersoverleg Over het Lange Water

Misschien heb je er iets van meegekregen, de gemeente Arnhem heeft regels afgegeven om woningsplitsing en verkamering in de hand te houden. Maar wat betekent dit nu precies. In dit artikel volgt een korte uitleg. 

Allereerst: wat betekenen de begrippen eigenlijk?

 • Bij woningsplitsing verdeel je een grote woning in twee (of meer) kleinere zelfstandige woningen die dan allemaal hun eigen voordeur en huisnummer hebben.
 • Bij verkamering wordt een woning opgedeeld in kleinere kamers (onzelfstandige wooneenheden) om deze te kunnen verhuren aan studenten of starters. Alleen de woon-slaapkamers zijn opgedeeld, de overige voorzieningen zoals bijv. een keuken of badkamer worden gedeeld.
 • Als je een woning huurt van een andere huurder dan is er sprake van onderhuur. Er zijn dan twee huurovereenkomsten: tussen onderhuurder en huurder en tussen huurder en verhuurder/eigenaar.

De regels voor onderhuur zijn relatief simpel. Als je hoofdbewoner van een woning bent mag je in principe verhuren. Als je een woning van een particulier huurt moet je toestemming van de verhuurder hebben. Ben je eigenaar van een appartement dan moet je toestemming vragen aan de vereniging van eigenaren. Een formele vergunningaanvraag voor woningverhuur is nodig als je aan 4 of meer personen kamers wilt verhuren in een woning die je niet zelf bewoont of als je zelf in de woning woont en aan 3 of meer personen kamers verhuurt.

Voor woningsplitsing en verkamering is het sinds 15 december 2020 verplicht om een omgevingsvergunning aan te vragen. Sinds die datum is het namelijk in Arnhem verboden om een woning te splitsen of te verkameren. Dit is opgenomen in het zogenaamde facetbestemmingsplan en geldt voor de hele stad Arnhem. Panden die voor 15 december 2020 al waren gesplitst of verkamerd vallen nog onder het overgangsrecht wat voor die tijd van toepassing was.

De voorwaarden voor een omgevingsvergunning staan in het bestemmingsplan dat voor een woning geldt. De bestemmingsplannen kunnen per wijk of gebied verschillen. Op de site van de gemeente Arnhem (ruimtelijkeplannen.nl) is te zien welke gemeentelijke plannen op een adres gelden. Daarnaast gelden ook nog regels over bouw en gebruik van de woning zoals bijvoorbeeld opgenomen in het Bouwbesluit 2012. En dan gelden dus ook nog de regels uit het facetbestemmingplan wat sinds 2020 van toepassing is. Het gaat te ver om het hele facetbestemmingplan hier af te drukken. Daarom een kleine greep uit de regels voor woningsplitsing en verkamering:

 • Woningen die kleiner zijn dan 110 m2 mogen niet worden verkamerd of worden gesplitst.
 • Gebouwen mogen niet worden opgedeeld in meer dan 1 onzelfstandige wooneenheid per 18 m2 gebruiksoppervlak oftewel er mag niet meer dan 1 persoon per 18 m2 wonen.
 • Verkamering mag niet als doel hebben om logies of werknemers kortdurend een verblijfplaats te bieden. Bij kortdurend gaat het om een periode van maximaal 3 maanden.
 • Het verkamerde gebouw moet over een bergingsruimte beschikken.
 • Een bijbehorend bouwwerk (bijvoorbeeld een schuur of aanbouw) mag niet in gebruik worden genomen voor verkamering.
 • De gebruiksoppervlakte van woningen die na een splitsing ontstaan mag niet kleiner zijn dan 50 m2.
 • Gesplitste woningen moeten beschikken over een buitenruimte en bergingsruimte.
 • Voor de verhuur van 5 of meer kamers gelden nog aanvullende plichten zoals bijvoorbeeld een meldingsplicht en toezicht op de hygiëne en veiligheid binnen een woning.

Wil je weten of een adres in de buurt een vergunning voor onderhuur, woningsplitsing of verkamering heeft dan kan je dit navragen op de website van de gemeente Anhem.

Deel deze pagina op social media: