Gemeenteraad Arnhem vóór herbenoeming burgemeester Ahmed Marcouch

De gemeenteraad van Arnhem heeft vanavond besloten om burgemeester Ahmed Marcouch aan te bevelen voor een tweede ambtstermijn als burgemeester van Arnhem.

Mark Coenders (voorzitter van de Vertrouwenscommissie): “De Vertrouwenscommissie heeft zich goed verdiept in het functioneren van onze burgemeester. Ik ben blij dat de gemeenteraad op basis van het advies van de Vertrouwenscommissie heeft besloten de burgemeester voor herbenoeming voor te dragen. Onze burgemeester is in de afgelopen jaren een echte ambassadeur geweest voor Arnhem. In goede tijden en in slechte tijden is de burgemeester er voor alle Arnhemmers. Het besluit van de gemeenteraad zal nu snel aan de minister worden gezonden, zodat de minister ook snel een beslissing kan nemen over de herbenoeming. Ik zie uit naar dat moment en naar de verdere samenwerking met burgemeester Marcouch.”

Burgemeester Ahmed Marcouch is verguld met het vertrouwen van de gemeenteraad: 
“Ik hou van Arnhem. De Arnhemmers en ik, wij delen vreugde en verdriet. Wij maakten samen de crises mee met corona en oorlog. Wij bespraken de vluchtgeschiedenis van onze families en de herdenkingen die onze menselijkheid verdiept. Wij delen onze hang naar de natuur die ons omringt en delen onze behoefte ook als stad de regio te helpen met brede welvaart en groene innovaties.” 

Op 31 augustus 2023 eindigt de eerste ambtstermijn van de burgemeester van Arnhem. De gemeenteraad moet uiterlijk 4 maanden voor het aflopen van deze termijn een aanbeveling over herbenoeming uitbrengen. Afgelopen najaar is de Vertrouwenscommissie, onder leiding van Coenders, aan de slag gegaan om het advies over de herbenoeming aan de gemeenteraad voor te bereiden. De Vertrouwenscommissie bestaat verder uit alle fractievoorzitters van de gemeenteraad. De commissie heeft een ‘Verslag van Bevindingen’ opgesteld. Dit verslag is in de raad besproken en leidde tot een besluit met een aanbeveling voor herbenoeming. Op grond van de wet was deze raadsvergadering niet openbaar. Ook zijn de stemming, de vergaderstukken en het debat voor een lange tijd geheim.

Vervolg

Het raadsbesluit met aanbeveling voor herbenoeming, gaat via de Commissaris van de Koning naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Uiteindelijk wordt burgemeester Ahmed Marcouch bij Koninklijk besluit herbenoemd voor 6 jaar. Marcouch verheugt zich: 
“Arnhem heeft zoveel toekomst voor zich liggen, die wij met elkaar gaan waarmaken. Ik ga mijn stinkende best doen voor de grote missie om Arnhem-Oost op te tillen, naar wijken waar onze jeugd  veilig kan opgroeien.  Ik verheug mij op zes nieuwe jaren met de Arnhemmers en bedank onze raad en alle betrokkenen voor hun enorme inzet.”

Deel deze pagina op social media: