Fietsersbond Arnhem wil fietsen veiliger en leuker maken Help jij mee? 

In veel plaatsen in Nederland zijn vrijwilligers van de Fietsersbond actief. Ook in Arnhem zetten  leden zich in om veilig en comfortabel fietsen in de gemeente te verbeteren.  

Hiermee willen zij een bijdrage leveren aan een leefbare, gezonde en actieve wereld. Want fietsen is niet alleen goed voor de fietser zelf. Met een goede verkeersinfrastructuur zorgen we voor een overzichtelijke en rustige woon- en leefomgeving waar iedereen onbekommerd aan het verkeer deel kan nemen. En fietsen houdt mensen gezond, mensen die veel fietsen zijn minder vaak ziek. 

Wat doen de vrijwilligers dan precies? 
Ze dragen ideeën aan en begeleiden de invoering van aanpassingen van de verkeersinfrastructuur in de gemeente. Ze zijn o.a. betrokken bij de herinrichting van de Steenstraat en de ontwikkeling van fietsroutes. Zo is onlangs de eerste Arnhemse “Doortraproute” in Arnhem-zuid geopend. Doortraproutes zijn comfortabele en leuke fietsrondjes van 20-25 km.. De routes zijn mooi en groen. Ze gaan zoveel mogelijk over ruime fietspaden, rustige wegen, overzichtelijke kruispunten en kennen weinig obstakels.

Deze doortraproutes moeten niet worden verward met de doorfietsroutes, dat zijn ruime en comfortabele fietsroutes die stedelijke regio’s met elkaar verbinden. Ook daar zet de Fietsersbond zich voor in. Meer informatie over  beide soorten fietsroutes vind je op de landelijke website van de Fietsersbond. 

Waar kun je ons bij helpen? 
De Fietsersbond Arnhem komt heel graag in contact met de bewoners van de verschillende wijken in Arnhem. Het maakt niet uit of je al lid bent of nog niet. Wanneer je veel fietst in je woonomgeving, merk je als vanzelf op waar onveilige situaties zijn. Het gaat om voorzieningen zoals fietspaden, routes door de wijk, fietsparkeren en gevaarlijke situaties. We vragen je samen met betrokken wijkorganisaties in te zetten voor de belangen van fietsers en na te denken over oplossingen, natuurlijk ondersteunen de vrijwilligers je daarbij. 

Meer weten?  
Jaarlijks stelt de gemeente een uitvoeringsplan fietsprojecten vast. De  gemeentelijke fietsambities staan beschreven in de Accentnota, die vind je op de website van de gemeente Arnhem. Ook de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen heeft haar ambities voor de fiets opgesteld, deze staan beschreven op de website van de metropoolregio  www.groenemetropoolregio.nl.

Heb je interesse, stuur dan een mailtje naar  arnhem@fietsersbond.nl 
Verder is informatie over de Fietsersbond te vinden op de website van de landelijke Fietsersbond www.fietsersbond.nl en op de site van de afdeling www.fietsersbond.nl/arnhem 

We wensen iedereen veel fietsplezier! 

Deel deze pagina op social media: