Cultuurgroep Presikhaaf

De Cultuurgroep Presikhaaf (CgP) is een werkgroep bestaande uit zes wijkbewoners (vrijwilligers) die met elkaar proberen regelmatig een culturele activiteit te organiseren in de wijk.

Met ondersteuning van Rijnstad opbouwwerk en het Kunstbedrijf Arnhem worden jaarlijks tenminste vier culturele avonden georganiseerd door de CgP in het MFC Presikhaven. De avondvullende programma’s zijn in het bijzonder bedoeld voor de wijkbewoners van Presikhaaf.

Ook worden er door de CgP in de zomermaanden in het park Presikhaaf openlucht bioscoopvoorstellingen gehouden, nabij het T-huis.

De CgP probeert bij haar activiteiten vooral ook contact te leggen met andere personen, groepen en instellingen in de wijk Presikhaaf die actief zijn op het brede terrein van kunst- en cultuur.

Publiciteit en aankondigingen van de activiteiten van de CgP vindt plaats door middel van het blad Presikhaaf Wijknieuws en de website. In de wijkagenda op deze website staan ook steeds de activiteiten vermeld.

Deel deze pagina op social media:

Adres & Contact

Telefoon


Neem contact op

Deel deze pagina op social media: