15nov19:30Bewonersoverleg Over het Lange Water

Details

Regulier buurtoverleg van en door buurtbewoners samen met gemeente Arnhem en wijkagenten.

Agenda:

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda.
  3. Vaststellen verslag vorig overleg.
  4. Politieaangelegenheden.
  5. Pauze.
  6. Vaste mededelingen.
  7. Mededelingen vanuit het bewonersoverleg.
  8. Actiepuntenlijst.
  9. Rondvraag.
  10. Sluiting.

Het buurtoverleg is openbaar. Interesse, meldt U van te voren aan.

more

Tijd

(Dinsdag) 19:30(GMT+01:00)

Locatie

Buurthuis De Oosthof

Kinderkamp 9