Bijna 50 miljoen voor Nationaal Programma Arnhem-Oost

De wijken in Arnhem-Oost (Geitenkamp, Presikhaaf, Malburgen, Het Broek en Klarendal) staan voor grote uitdagingen, vooral als het gaat om woningen en leefomgeving. Het Nationaal Programma Arnhem-Oost kan nu 49,2 miljoen ontvangen voor verbeteringen, waarvan 26,6 miljoen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en 22,6 miljoen als cofinanciering na goedkeuring door de raad. Deze middelen zullen de leefbaarheid en veiligheid in deze kwetsbare gebieden bevorderen.

Cathelijne Bouwkamp, wethouder van het Nationaal Programma Arnhem-Oost benadrukt de noodzaak van deze investering: “Al jarenlang ervaren veel mensen in deze buurten armoede, energiearmoede en ongelijke kansen. Met dit bedrag kunnen we een grote stap zetten om woningen te renoveren, te verduurzamen en de buurten aangenamer te maken, zodat we de tweedeling in de stad kunnen verminderen.”

Met het geld voor het Nationaal Programma Arnhem-Oost kunnen woningen verduurzamen en kan achterstallig onderhoud aangepakt worden. Daarnaast kunnen parkjes en plekken buiten op straat verbeterd, vernieuwd en vergroend worden en investeren in goede ontmoetingsplekken in de buurt. Dat zorgt voor meer veiligheid, een prettigere plek om te wonen en zijn de buurten beter opgewassen tegen steeds extremer weer.

Bouwkamp: “Voor bewoners gaat dit echt verschil maken. Energiearmoede kan flink worden teruggedrongen door subsidies voor het verduurzamen van woningen. Daarnaast zorgen geïsoleerde woningen er ook voor dat er veel meer comfort is voor de Arnhemmers die daar wonen. De aankomende jaren zullen de mensen in Arnhem-Oost ook echt het verschil buiten op straat merken: meer groen en betere voorzieningen.”

Naast deze bedragen kreeg het Nationaal Programma Arnhem-Oost vorige week ook 6,9 miljoen vanuit de Specifieke Uitkering Kansrijke Wijk (SPUK). Dat geld wordt onder andere gebruikt om het Youth Cyber Team (YCT) te versterken en uit te breiden. Het YCT richt zich op het versterken van de digitale weerbaarheid en positieve identiteitsontwikkeling. 20 jongeren krijgen een training waarin ze leren over de gevaren van onder meer online radicalisering, nepnieuws en ondermijnende criminaliteit. Deze jongeren gaan vervolgens als rolmodellen aan de slag in de wijken Presikhaaf en Malburgen. Het Nationaal Programma Arnhem-Oost heeft naast de leefbaarheid en wonen ook als doel om de achterstanden op het gebied van onderwijs, werk & inkomen, veiligheid, gezondheid en veiligheid in de 5 wijken aan te pakken.

Bron: Gemeente Arnhem, 12 december 2023

Deel deze pagina op social media: