Apotheek Witteveen verdwijnt na 70 jaar uit Presikhaaf.

Na de Tweede Wereldoorlog werd door de wederopbouw de wijk Presikhaaf erg uitgebreid. Vele nieuwe woningen werden er in en rond de Vrij Nederlandstraat gebouwd. Ook verrees daar het winkelcentrum ‘Het Hoefijzer’. Herman Witteveen opende daar in 1953 zijn apotheek. (In die tijd was het gebruikelijk dat huisartsen hun praktijken in woonhuizen vestigden. Apothekers hadden hun praktijk in winkelcentra) Het gezin Witteveen woonde boven de apotheek.

Ook Hermans vrouw was apotheker. Zij had haar eigen apotheek aan de Zypendaalseweg. In Arnhem waren er dus 2 apotheken Witteveen, Witteveen-Presikhaaf en Witteveen-Zypendaalseweg.

Hermans grote liefde was echter niet de apotheek, hij hield vooral van het toneel. In die tijd was de aanwezigheid van een apotheker veel minder nodig dan nu. De assistentes deden het meeste werk zoals het bereiden van geneesmiddelen (crèmes, poeders en zetpillen). Hierdoor kon Herman zijn werk en toneel goed combineren.

In 1973 overleed Herman plotseling. Omdat elke apotheek een eigen verantwoordelijk apotheker moest hebben, werd apotheek Witteveen-Presikhaaf verkocht aan mevrouw Rie Witter. Mevrouw Witter was pas op latere leeftijd apotheker geworden. Samen met haar moeder ging ze boven de apotheek wonen.

Mevrouw Witteveen hield de apotheek op de Zypendaalseweg. Toen zij stopte, is de apotheek gesaneerd. De meeste patiënten kwam bij apotheek Geerlings terecht, (nu apotheek Burgemeesterswijk).

Toen het noodzakelijk was om de werkzaamheden in de apotheek te automatiseren en te moderniseren, vond mevrouw Witter het verstandiger om dat een jongere collega te laten doen. De apotheek werd in 1985 overgedragen aan Frans van der Leemputte.

Frans automatiseerde de apotheek. Inmiddels was het gebruikelijk geworden dat apotheken zich samen met huisartsen en andere medische voorzieningen in gezondheidscentra vestigden. Dat kon mooi in de grootschalige herbouw van de wijk Presikhaaf I die in de 90-er jaren plaats vond. De apotheek verhuisde in 1998 naar de nieuwbouw aan de Waalstraat. Een gezondheidscentrum met 2 huisartsenpraktijken uit Presikhaaf lukte niet, wel was er een intensieve samenwerking met woon-, zorgcentrum Waalstaete (een fusie tussen verzorgingshuis Honingkamp en Presikhaaf), dat in het zelfde pand zat.

Inmiddels was apotheek Witteveen in 1994 een samenwerking aangegaan met 4 andere Arnhemse apotheken (Baljet, Brouwer, de Witte en Stehouwer). Zij vormden samen een maatschap, genaamd Kring Arnhemse Apotheken, KAA. Samenwerken is niet alleen leuker maar bevordert ook de kwaliteit, continuïteit en efficiëntie. Apotheek Witteveen specialiseerde zich in de zorg aan instellingen (tehuizen, verslavingszorg) en cliënten met weekrollen. Door de vestiging van een groot gezondheidscentrum ‘De Bethaan’, waar alle Presikhaafse huisartsen zich vestigden samen met apotheek Kisters-Aschermann, werd de rol van Witteveen voor wijkpatiënten geleidelijk aan kleiner.

Kring Arnhemse Apotheken (KAA) heeft in het nieuwe millennium het gezondheidscentrum aan de Johan de Wittlaan uitgebreid en apotheek Brouwer en Stehouwer samengevoegd in het gezondheidscentrum Velperweg met aanvankelijk 7 artsenparktijken. Frans van der Leemputte trad sinds 2005 op als manager van de vier apotheken. Diverse apothekers hebben daarna bij Witteveen gewerkt (Frank, Mieke, Froukje, Liesbeth). De afgelopen jaren is Annet Rozema beherend apotheker en Marieke Konstapel-van Donselaar tweede apotheker. Frans is per 1 januari 2022 met pensioen.

In 2017 was BENU-apotheken een samenwerking aan gegaan met het nieuwe gezondheidscentrum Westerkade in de Broekstraat. De apotheek die daar geopend werd, was financieel geen succes. BENU sloot deze vestiging en ging door als uitdeelpost. Dit tot teleurstelling van de daar gevestigde huisartsen. KAA heeft in goed overleg de uitdeelpost van BENU overgenomen en besloten dat apotheek Witteveen daar naartoe ging  verhuizen. De overwegingen hiervoor waren dat apotheek Witteveen (eindelijk) een onderdeel zou worden van een gezondheidscentrum. Dat door de plannen van woningbouw in de directe omgeving een groei van het aantal cliënten te verwachten is. En dat een verbouwing van het pand aan de Waalstraat door de verhuizing niet meer nodig is.

Na 70 jaar verdwijnt apotheek Witteveen uit Presikhaaf en na 25 jaar uit de Waalstraat. Clienten kunnen natuurlijk mee naar Medisch Centrum Westerkade. Ook kunnen ze overgeschreven worden naar één van de andere 3 apotheken van KAA.  Met apotheek Presikhaaf in het gezondheidscentrum ‘De Bethaan’ zijn tevens afspraken gemaakt om een gemakkelijke overgang mogelijk te maken voor cliënten, die daar hun medicatie willen halen.

Tijdens de laatste weken voor de verhuizing van apotheek Witteveen is er meermalen door cliënten gezegd dat ze het jammer vinden dat de apotheek uit de wijk vertrekt. Ze bedankten voor de goede zorg die er jaren lang geboden is. Vanaf deze plek wil het team  van apotheek Witteveen alle cliënten bedanken voor het vertrouwen, dat ze al die jaren in de apotheek hebben gehad. Dank u wel en het gaat u goed.

Apotheek Witteveen kunt u nu vinden in Medisch Centrum Westerkade, Broekstraat 2 in Arnhem.

Deel deze pagina op social media: