Informatiebijeenkomst Kermisland 110 i.v.m. realisatie appartementencomplex

Middels deze brief willen wij u graag iets vertellen over ons idee om aan het Kermisland 110, waar nu een prikvaccinatielocatie van de GGD staat, een appartementencomplex met maatschappelijke plint en ontmoetingsruimte te realiseren.

Wij nodigen u graag uit voor een bijeenkomst hierover op donderdag 2 november van 17:00 tot 18:00 uur aan de Kermisland 110. Tevens is het mogelijk om online deel te nemen via Teams.

We organiseren deze bijeenkomst omdat we benieuwd zijn hoe u tegen ons idee aankijkt. Wij moeten het idee nog uitwerken in een plan en ontwerp. Waar mogelijk willen we in de uitwerking van het plan en ontwerp rekening houden met uw wensen. Na de bijeenkomst laten we u per e-mail weten wat we allemaal hebben gehoord en of en hoe we daar rekening mee kunnen houden. Daarna werken we ons plan en ontwerp verder uit en delen wij het plan en ontwerp met u.

Aanmelden en contact
Komt u naar de bijeenkomst? Stuur dan een e-mail aan: frank@olymulder.com
Wanneer u aangeeft om de bijeenkomst digitaal bij te wonen dan krijgt u de Teams uitnodiging per e-mail toegestuurd.
Kunt u niet naar de bijeenkomst komen, maar wilt u wel graag op de hoogte blijven van wat er is gezegd en wat wij daarmee kunnen doen? Stuurt u ons dan ook een e-mail.
Wilt u liever even bellen? Dat kan natuurlijk ook.
We zijn altijd bereikbaar op het nummer 06-51 63 46 20, ook in de avonduren en weekenden.

Hartelijke groet en graag tot ziens op 2 november.

Wie zijn wij?
Initiatiefnemer Olymulder Real Estate is een landelijke ontwikkelaar die huisvesting realiseert voor uiteenlopende doelgroepen. Voor deze locatie richten wij onze samenwerking met een grote landelijke woningcorporatie die gespecialiseerd is in het huisvesten van senioren. Samen bezitten wij tienduizenden zelfstandige huurwoningen en duizenden intramurale wooneenheden, verspreid over de helft van alle gemeenten in Nederland. Daarnaast hebben wij goede contacten met zorgpartijen; zo is ongeveer een derde van alle zorgpartijen in Nederland huurder bij ons. Met deze basis zijn wij de grootste speler in de ouderenhuisvesting in Nederland. Wij zien het realiseren van betaalbare woon-zorgwoningen dan ook als onze missie. Wij zetten ons in voor bewoners ‘samen zelfstandig wonen met een plus’. Dat wil zeggen wonen in een betaalbare, veilige en toegankelijke woning, met ruimte voor ontmoeting in de buurt. Dat doen we op basis van een aantal woonvormen waarmee we invulling geven aan de leemte tussen ‘de eengezinswoning’ en het verpleeghuis.

Frank Olijmulder
Olymulder Real Estate

Deel deze pagina op social media: