DIGIPANEL Gemeente Arnhem

Wist u dat de gemeente ook uw mening wil weten?

Bent u 16 jaar of ouder? En wilt u mee praten en denken over diverse onderwerpen die spelen in de gemeente Arnhem? Dan is het digipanel iets voor u.

Interesse? Meld u aan!

Via de volgende link

https://q.crowdtech.com/oUEzP8LoCUChDdzBzJxDPg

.

U vult uw e-mailadres in en een paar achtergrondvragen. Hierna ontvangt u een e-mail dat u lid bent. In deze email staat een link naar uw persoonlijke inlogpagina.

Hoe werkt het Digipanel?

U krijgt vanzelf een uitnodiging om deel te nemen aan een onderzoek via uw e-mail adres. U wordt ongeveer 4 tot 5 keer per jaar gevraagd een vragenlijst in te vullen. U ontvangt dan een e-mail met daarbij het onderwerp en een link naar de vragenlijst. Uw gegevens blijven anoniem en worden alleen gebruikt voor onderzoeksdoeleinden door medewerkers van het team Onderzoek & Statistiek van de gemeente.

Onderwerpen en resultaten Digipanel

De onderzoeken hebben altijd betrekking op onderwerpen die belangrijk zijn voor onze stad. Bijvoorbeeld over cultuur, openbare ruimte, duurzaamheid en leefbaarheid. De resultaten worden gebruikt voor het maken van beleid of om te weten hoe u denkt over een actuele situatie. Na elk onderzoek krijt u (per mail of op uw eigen profielpagina) informatie over de onderzoeksresultaten en het vervolg.

De laatste 2 onderwerpen gingen bijvoorbeeld over:

– Herstel cultuurbezoek na corona en spreiding culturele voorzieningen over de stad

– Meedenken over de ambities van Arnhem. Met als doel adviezen op te halen voor de gemeente, specifiek voor het college.

Heeft u vragen over deelname aan een panel? Stuur dan een e-mail naar panel@arnhem.nl

Deel deze pagina op social media: