Wie komt voorlezen bij de VoorleesExpress?  

Een steuntje in de rug voor Arnhemse kinderen tussen de twee en acht jaar met een taalachterstand: De VoorleesExpress is nu belangrijker dan ooit. Door corona uitval in het onderwijs, zijn taalachterstanden alleen maar groter geworden. Nu staan er nóg meer aangemelde gezinnen op lange wachtlijsten.

Lezen maakt de wereld groter
Een voorleestraject bij de VoorleesExpress duurt in principe twintig weken. Elke week komt er een uur lang een voorlezer langs om samen met ouder en kind spelenderwijs te werken met taal. Corinna Haese, projectleider: “De VoorleesExpress gaat over geletterdheid. Lezen en voorlezen zijn essentiële middelen om taalontwikkeling te stimuleren.” Voorlezer Ada vult aan: “Taal verruimt je in je hele doen en laten. Het geeft je een plaats in de wereld.” Een andere voorlezer is Jonathan Simonis: “Ik geloof in de kracht van boeken. Onderling begrip, woordenschat, in de schoenen van een ander staan. Ik gun dat iedereen. Lezen maakt de wereld groter,” vertelt ze enthousiast.

Voorlezers voor Arnhemse wijken
De Voorleesexpress zoekt momenteel vooral nieuwe voorlezers voor gezinnen in de wijken Malburgen, Schuytgraaf, Rijkerswoerd, Presikhaaf en Geitenkamp! Voorlezers krijgen een training ‘Interactief voorlezen’ en worden waar nodig gecoacht. Veel gezinnen die op de wachtlijst staan, zijn anderstalig. Voorlezers leren hoe je ouders kunt betrekken tijdens het traject, zodat ook zij handvatten krijgen voor de taalontwikkeling van hun kind zodat er een duurzaam effect ontstaat.

Interesse?
De VoorleesExpress is te vinden via www.Rozet.nl/voorleesexpress of op www.voorleesexpress.nl. Voor meer informatie en aanmelding, mail naar voorleesexpress@rozet.nl
of bel met 06 53 16 44 45

Deel deze pagina op social media: