Presikhaaf wijknieuws

Presikhaaf wijknieuws is een wijkkrant voor Presikhaaf en is een uitgave van het wijkplatform. De wijkkrant verschijnt 6 maal per jaar en wordt gemaakt en bezorgd door vrijwilligers.

Als u het Presikhaaf wijknieuws niet hebt ontvangen kunt u gratis een exemplaar ophalen bij De Coöp in het Winkelcentrum Presikhaaf en bij MFC Presikhaven, Laan van Presikhaaf 7

Jaargang 22 - 2020


nr. 1 februari

nr. 2 april

nr. 3 juninr. 4 september

 

nr. 5 december

 

 

 

 

 

 

 

 

Deadlines en verschijningsdata 2020
nummer

Kopij inleveren
vóór 17.00 uur

Verschijnt


2020-1 10 januari 03 februari
2020-2 13 maart
06 april
2020-3 15 mei
08 juni
2020-4 28 augustus 21 september
2020-5 13 november 07 december

2021-1 08 januari 2021 01 februari 2021

 

E-mail
wijknieuws@presikhaafnet.nl