Presikhaaf wijknieuws

Presikhaaf wijknieuws is een wijkkrant voor Presikhaaf en is een uitgave van het wijkplatform. De wijkkrant verschijnt 6 maal per jaar en wordt gemaakt en bezorgd door vrijwilligers.

Als u het Presikhaaf wijknieuws niet hebt ontvangen kunt u gratis een exemplaar ophalen bij De Coöp in het Winkelcentrum Presikhaaf en bij MFC Presikhaven, Laan van Presikhaaf 7

Jaargang 21 - 2019


nr. 1 februari

nr. 2 april

nr. 3 juninr. 4 september

nr. 5 oktober

 

nr. 6 december

 

 

 

 

 

 

 

 

Deadlines en verschijningsdata 2019
nummer

Kopij inleveren
vóór 17.00 uur

Verschijnt


2019-1 11 januari 04 februari
2019-2 15 maart
08 april
2019-3 24 mei
17 juni
2019-4 09 augustus 02 september
2019-5 04 oktober
28 oktober
2019-6 15 november 09 december

2020-1 10 januari 2020 03 februari 2020

 

E-mail
wijknieuws@presikhaafnet.nl