Presikhaaf wijknieuws

Presikhaaf wijknieuws is een wijkkrant voor Presikhaaf en is een uitgave van het wijkplatform. De wijkkrant verschijnt 5 maal per jaar en wordt gemaakt en bezorgd door vrijwilligers.

Als u het Presikhaaf wijknieuws niet hebt ontvangen kunt u gratis een exemplaar ophalen bij De Coöp in het Winkelcentrum Presikhaaf en bij MFC Presikhaven, Laan van Presikhaaf 7

Jaargang 24 - 2022

nr. 1 februari

nr. 2 april

 

nr. 3 julinr. 4 september

 

nr. 5 december

 

 

 

 

 

 

 

 

Deadlines en verschijningsdata 2022
nummer

Kopij inleveren
vóór 17.00 uur

Verschijnt


2022-1 14 januari 07 februari 
2022-2 18 maart
19 april
2022-3 24 juni 18 juli
2022-4 26 augustus 19 september
2022-5 18 november 12 december

2023-1 13 januari 2023 06 februari 2023

 

E-mail
wijknieuws@presikhaafnet.nl