Presikhaaf wijknieuws

Presikhaaf wijknieuws is een wijkkrant voor Presikhaaf en is een uitgave van het wijkplatform. De wijkkrant verschijnt 6 maal per jaar en wordt gemaakt door vrijwilligers.

Als u het Presikhaaf wijknieuws niet hebt ontvangen kunt u gratis een exemplaar ophalen bij De SuperCoöp in het Winkelcentrum Presikhaaf en bij MFC Presikhaven, Laan van Presikhaaf 7

Jaargang 20 - 2018


nr. 1 februari

nr. 2 april

 

nr. 3 juninr. 4 september

 

nr. 5 oktober

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deadlines en verschijningsdata 2018
nummer

Kopij inleveren
vóór 17.00 uur

Verschijnt


2018-1 12 januari 05 februari
2018-2 16 maart
 9 april
2018-3 25 mei
18 juni
2018-4 10 augustus 03 september
2018-5 05 oktober
29 oktober
2018-6 16 november 10 december

2019-1 11 januari 2019 04 februari 2019

 

E-mail
wijknieuws@presikhaafnet.nl