Presikhaaf wijknieuws

Presikhaaf wijknieuws is een wijkkrant voor Presikhaaf en is een uitgave van het wijkplatform. De wijkkrant verschijnt 5 maal per jaar en wordt gemaakt en bezorgd door vrijwilligers.

Als u het Presikhaaf wijknieuws niet hebt ontvangen kunt u gratis een exemplaar ophalen bij De Coöp in het Winkelcentrum Presikhaaf en bij MFC Presikhaven, Laan van Presikhaaf 7

Jaargang 22 - 2020


nr. 1 februari

nr. 2 april

nr. 3 juninr. 4 september

 

nr. 5 december

 

 

 

 

 

 

 

 

Deadlines en verschijningsdata 2021
nummer

Kopij inleveren
vóór 17.00 uur

Verschijnt


2021-1 08 januari 01 februari 
2021-2 19 maart
12 april
2021-3 18 juni 12 juli
2021-4 10 september 04 oktober
2021-5 19 november 13 december

2022-1 14 januari 2022 07 februari 2022

 

E-mail
wijknieuws@presikhaafnet.nl