Presikhaaf wijknieuws

Presikhaaf wijknieuws is een wijkkrant voor Presikhaaf en is een uitgave van het wijkplatform. De wijkkrant verschijnt 5 maal per jaar en wordt gemaakt en bezorgd door vrijwilligers.

Als u het Presikhaaf wijknieuws niet hebt ontvangen kunt u gratis een exemplaar ophalen bij De Coöp in het Winkelcentrum Presikhaaf en bij MFC Presikhaven, Laan van Presikhaaf 7

Jaargang 23 - 2021

Door de lock-down wegens Corona konden wij nr. 1 van 2021 niet uitbrengen. We kregen te weinig kopij binnen om er een blad van samen te stellen. Wel hebben wij een afvalwijzer voor de bewoners van de wijk Presikhaaf uitgebracht.

nr. 1 februari

nr. 2 april

nr. 3 juninr. 4 september

 

nr. 5 december

 

 

 

 

 

 

 

 

Deadlines en verschijningsdata 2021
nummer

Kopij inleveren
vóór 17.00 uur

Verschijnt


2021-1 08 januari 01 februari 
2021-2 19 maart
12 april
2021-3 18 juni 12 juli
2021-4 10 september 04 oktober
2021-5 19 november 13 december

2022-1 14 januari 2022 07 februari 2022

 

E-mail
wijknieuws@presikhaafnet.nl