Presikhaaf Wijknieuws

Bij de boerderijwinkels van Natuurcentrum Arnhem kunnen gratis planten worden opgehaald tegen inlevering van tuintegels. Zo kan je op een gemakkelijke manier je tuin vergroenen. Een groene tuin en buurt zijn mooier, goed voor de biodiversiteit én klimaatbestendig. Bovendien help je Arnhem mee naar de overwinning in het NK Tegelwippen.

meer lezen

Gemeente organiseert vier themabijeenkomsten in september en oktober 2021.
Als gemeente willen we dat de Arnhemse samenleving toegankelijk is voor iedereen. Dat iedereen mee kan doen. Ook met een beperking of chronische ziekte. Om die reden voeren we het VN-verdrag handicap uit.

meer lezen

Kunt u door minder inkomen de huur of hypotheek van uw huis niet meer betalen? Of de kosten van gas, water en elektriciteit? Dan komt u misschien in aanmerking voor de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK). De TONK is verlengd van 1 juli tot 1 oktober 2021 met soepelere regels.

meer lezen
,

Kentalis College Arnhem huist in bij Leerpark Arnhem. Met ingang van schooljaar 2021-2022 volgen leerlingen vanaf 12 jaar met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of slechthorendheid de lessen aan de IJssellaan 89 in Arnhem: speciaal waar het moet, regulier waar het kan. Beide scholen willen zo inclusiever onderwijs vormgeven en tekenden hiervoor woensdag 21 juli een overeenkomst.

meer lezen

Hoe ziet de gemeente Arnhem er in de toekomst uit en hoe wilt u wonen, leven en werken? De afgelopen tijd hebben inwoners, organisaties en de gemeente Arnhem samen gewerkt aan de omgevingsvisie. Het ontwerp van de omgevingsvisie voor de gemeente Arnhem ligt er.

meer lezen

Aan de Kinderkamp 7 te Arnhem ligt momenteel het bestaande schoolgebouw van de Parkschool. Wellicht bent u al bekend met het bestemmingsplan Middachtensingel-Kinderkamp dat begin 2021 is vastgesteld. In de nieuwsbrief van de Gemeente Arnhem is in januari 2021 al wat meer informatie verstrekt over de planvorming.

meer lezen

Dit jaar zijn er meer leuke speelplekken voor kinderen in Presikhaaf.

De gemeente kreeg vaak van wijkbewoners te horen, dat de speelplekken niet leuk zijn en dat er weinig te doen is voor de kinderen in Presikhaaf. Bij de Regenboog en de Mammoet is nu meer te doen, daardoor is het er nu gezellig en wordt er meer gespeeld! 

meer lezen

Subsidie Burgerkracht helpt. 

Organiseert u een activiteit in uw wijk of voor de hele stad, waarbij bewoners elkaar (digitaal) ontmoeten? Wilt u iets doen waarmee u andere Arnhemmers helpt? Dan kunt u ook in 2021 gebruik maken van de subsidieregeling Burgerkracht. Met Burgerkracht wil de gemeente Arnhem inwoners helpen om activiteiten te organiseren die het leven in de stad fijner of mooier maken.

meer lezen

In de wijken Presikhaaf en het Arnhemse Broek bevinden zich de IJssellaan en de Voetiuslaan.
Beide wegen kenmerken zich door twee brede rijbanen, beiden met twee rijstroken.

Een veel voorkomende klacht is het veel te hard rijdende verkeer. Verder staat de Voetiuslaan bekend als stenig en zou, indien het zich kan voordoen, wel enig extra groen kunnen gebruiken. Om bussen nog meer op hun tijdschema te kunnen laten rijden is gekozen om de rechter rijstrook, nu nog voor alle verkeer, om te bouwen naar een busstrook. Daardoor is er sprake van één rijstrook voor gemotoriseerd verkeer en één voor de bus.

meer lezen

VriendInArnhem, een nieuw project van Vrijwilligerscentrale Arnhem, verbindt nareizende nieuwkomers vrouwen met Nederlandstalige vrijwilligsters in vriendinnenkoppels.
Samen word je negen maanden actief in de Arnhemse samenleving. Als Nederlandssprekende vrijwilliger ga je op coachende wijze je nieuwkomers vriendin wegwijs maken, zodat zij een netwerk opbouwt , mee gaat doen aan activiteiten en uiteindelijk coach je haar richting vrijwilligerswerk.

meer lezen

In Presikhaaf-Oost aan de Middachtensingel en Kinderkamp werken we hard aan de realisatie van een schoolgebouw, sporthal, appartementen en parkeerplaatsen.

meer lezen

Arnhem2Day is een beeldbank
Ons doel is om Arnhem meer te laten zien en vast te leggen voor de toekomst. Al jaren werkt een tal van schrijvers en fotografen op vrijwilligersbasis aan dit mega project.

meer lezen

Het winkelcentrum Presikhaaf staat aan de vooravond van een flinke renovatie.

meer lezen