Presikhaaf Wijknieuws

Planning
In de week van 4 november 2019 wordt met de sloop gestart en naar verwachting duren de werkzaamheden tot half januari 2020. Bij de start zal de sloopaannemer omwonenden nader informeren. Voorafgaand aan de sloop worden in oktober enkele voorbereidende werkzaamheden verricht.

meer lezen
,

Energieverhalen uit de Arnhemse wijken

Wie wil weten welke initiatieven er in zijn of haar wijk spelen op het gebied van de energietransitie kan terecht op de website arnhemaan.nl. Daar is het verhaal van de Arnhemse wijken vanuit de thema's energie en duurzaamheid in kaart gebracht. Aan bod komen typische kenmerken van de wijken, zoals bouwjaren, energielabels en beschrijving van de wijkbewoners.

Lees meer in de PDF >>>

meer lezen

“Fijn om samen de bevrijding te herdenken en vieren”
Medewerkers en studenten van Rijn IJssel liepen gisteren op een zonovergoten dag de Bridge to Bridge, hét hardloopevenement van Arnhem. Onder hen Entree-student Raman Mohammad (19) uit Arnhem. Raman woont inmiddels twee jaar in Nederland en komt uit Syrië. Hij volgt de Entree-opleiding Horeca en wil chef-kok worden door zichzelf stap voor stap omhoog te werken. Hoe ervaart hij de Bridge to Bridge? “Dit is de eerste keer dat ik meedoe en het is leuk. Tien kilometer hardlopen ging beter dan verwacht!

meer lezen

Donderdag 18 april jl. heeft er een informatie-avond plaatsgevonden over de inrichting van het voorterrein voor de scholen en de sporthal aan de Bethaniënstraat. Op dat moment werd er in de plannen vanuit gegaan dat er zoveel mogelijk bomen behouden zouden blijven op het terrein.

Inmiddels heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om alle bomen aan de voor- en westzijde van het terrein te kappen en het hele terrein te saneren.

meer lezen

De ondergrondse containers in de Arnhemse woonwijken zijn weer dicht. Het gaat om de ondergrondse containers voor restafval en de ondergrondsecontainers voor Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken (deze staan bij wooncomplexen/bovenwoningen).

meer lezen

Terugkoppeling inloopavond en planning          

meer lezen

Het winkelcentrum Presikhaaf staat aan de vooravond van een flinke renovatie.

meer lezen