Presikhaaf Wijknieuws

Sport en zorg nu ook onderdeel van het centrum
Arnhem, 17 juli 2019 - De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan winkelcentrum Presikhaaf. Het eens zo verouderde winkelcentrum werd in verschillende fasen vernieuwd en geleidelijk openden zowel nieuwe als bestaande huurders hun deuren in prachtige nieuwe winkels. Er werd een versstraat toegevoegd en om het verblijf voor gezinnen met kinderen zo aangenaam mogelijk te maken werd onlangs een speelplein voor kinderen geopend in het centrum. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan gratis openbare toiletten voor bezoekers.  Door al deze vernieuwingen zijn de bezoekersaantallen gestegen en zien de ondernemers in het winkelcentrum geregeld nieuwe klanten.

meer lezen

De ondergrondse containers in de Arnhemse woonwijken gaan weer dicht. Het gaat om de ondergrondse containers voor restafval en de ondergrondsecontainers voor Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken (deze staan bij wooncomplexen/bovenwoningen).

meer lezen

Je dagelijkse boodschappen doen én quality time doorbrengen met je kids? Vanaf nu kan het! Winkelcentrum Presikhaaf heeft een speciaal speel & ontspanningsplein ontwikkeld, waar kinderen kunnen spelen en ouders kunnen ontspannen.

meer lezen

Terugkoppeling inloopavond en planning          

meer lezen

Tijdens het bewonersoverleg van de buurt Over het Lange Water heeft een afgevaardigde van het Rijn-IJssel College aan de Middachtensingel medegedeeld dat de school met ingang van het nieuwe schooljaar rookvrij zal zijn. Dat betekent dat op of rond het schoolplein niet meer gerookt mag worden.

meer lezen

Het winkelcentrum Presikhaaf staat aan de vooravond van een flinke renovatie.

meer lezen