Presikhaaf Wijknieuws

Na het vertrek van de directeur gaat Motel Spatie verder onder een nieuwe naam: KvK56988699. Het nummer is het Kamer van Koophandel nummer van Spatie, dat sinds 2010 bestaat. Niet alleen de naam is aangepast, ook de organisatievorm.

meer lezen

Heeft u een jong kind met een beperking, een ontwikkelingsachterstand of een chronische ziekte? En komt u of komen uw ouders uit een land in Afrika, Azië, Zuid-Amerika of Turkije? Dan komen wij - de gemeente Arnhem - graag met u in contact.

meer lezen

Subsidie Burgerkracht helpt. 

Organiseert u een activiteit in uw wijk of voor de hele stad, waarbij bewoners elkaar (digitaal) ontmoeten? Wilt u iets doen waarmee u andere Arnhemmers helpt? Dan kunt u ook in 2021 gebruik maken van de subsidieregeling Burgerkracht. Met Burgerkracht wil de gemeente Arnhem inwoners helpen om activiteiten te organiseren die het leven in de stad fijner of mooier maken.

meer lezen

De gemeente Arnhem stopt per 1 juni met diftar, het systeem waarbij inwoners per vuilniszak restafval betalen. Vanaf dat moment betalen inwoners weer een vast tarief, dat voor eenpersoons-huishoudens anders is dan voor meerpersoonshuishoudens.

meer lezen

De wijkkrant Presikhaaf wijknieuws wordt door een groot aantal vrijwilligers huis aan huis verspreid. Helaas komen we een aantal bezorgers tekort voor de volgende straten:

meer lezen

In de wijken Presikhaaf en het Arnhemse Broek bevinden zich de IJssellaan en de Voetiuslaan.
Beide wegen kenmerken zich door twee brede rijbanen, beiden met twee rijstroken.

Een veel voorkomende klacht is het veel te hard rijdende verkeer. Verder staat de Voetiuslaan bekend als stenig en zou, indien het zich kan voordoen, wel enig extra groen kunnen gebruiken. Om bussen nog meer op hun tijdschema te kunnen laten rijden is gekozen om de rechter rijstrook, nu nog voor alle verkeer, om te bouwen naar een busstrook. Daardoor is er sprake van één rijstrook voor gemotoriseerd verkeer en één voor de bus.

meer lezen

VriendInArnhem, een nieuw project van Vrijwilligerscentrale Arnhem, verbindt nareizende nieuwkomers vrouwen met Nederlandstalige vrijwilligsters in vriendinnenkoppels.
Samen word je negen maanden actief in de Arnhemse samenleving. Als Nederlandssprekende vrijwilliger ga je op coachende wijze je nieuwkomers vriendin wegwijs maken, zodat zij een netwerk opbouwt , mee gaat doen aan activiteiten en uiteindelijk coach je haar richting vrijwilligerswerk.

meer lezen

LANDELIJK PROJECT VOETBALMONUMENT.NL
In de provincie Gelderland start 1 maart een onderzoek naar de oorlogsslachtoffers in het voetbal. Het oorlogsmonument van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) is daarbij het uitgangspunt. Op dit monument staan 191 namen van omgekomen voetballers in Gelderland genoteerd, terwijl een aanzienlijk aantal onbekende omgekomen voetballers ontbreekt. Doel van het onderzoek is de lijst zo volledig mogelijk te maken en een digitaal monument op te richten met alle namen van en informatie over de omgekomen voetballers die door dit onderzoek getraceerd konden worden.

meer lezen

In Presikhaaf-Oost aan de Middachtensingel en Kinderkamp werken we hard aan de realisatie van een schoolgebouw, sporthal, appartementen en parkeerplaatsen.

meer lezen

Vanaf 14-10-2020 is de huiskamer en bar tot nader orde dicht voor bewoners en/of bezoekers en er zijn geen andere buurthuisactiviteiten tot nader order.

meer lezen

Woon je in Arnhem en heb je geldzorgen? We kunnen je helpen. Samen kijken we waar je recht op hebt en wat er mogelijk is. Zet jij de eerste stap?

meer lezen

Hulplijn  “Voor Elkaar in Arnhem”, praktische hulp aan (kwetsbare) inwoners

De Arnhemse organisaties SWOA, Rijnstad en MTV hebben samen met de gemeente Arnhem de handen ineen geslagen en staan klaar voor inwoners van Arnhem, dus ook u als bewoners van Presikhaaf, die vragen hebben en praktische hulp kunnen gebruiken.

Vanwege het Coronavirus kunnen we maar beter uit elkaars buurt blijven. Zo gaan we verspreiding tegen. Maar hoe kom je aan je dagelijkse boodschappen? Of ga je naar een belangrijke afspraak? En wordt dat belangrijke klusje nog wel gedaan? Is er nog wel iemand waar je je verhaal aan kwijt kan?

meer lezen

Arnhem2Day is een beeldbank
Ons doel is om Arnhem meer te laten zien en vast te leggen voor de toekomst. Al jaren werkt een tal van schrijvers en fotografen op vrijwilligersbasis aan dit mega project.

meer lezen

Het winkelcentrum Presikhaaf staat aan de vooravond van een flinke renovatie.

meer lezen