Presikhaaf Wijknieuws

Het was gisteren een bijzondere dag voor de 35-jarige Melvin Kolf uit Arnhem. De jongerenwerker en mede-oprichter van Presikhaaf University was jarig en kreeg in een videocall een persoonlijke felicitatie van koningin Máxima.

Lees verder in De Gelderlander >>>

meer lezen

De wijkkrant Presikhaaf wijknieuws wordt door een groot aantal vrijwilligers huis aan huis verspreid. Helaas komen we een aantal bezorgers tekort voor de volgende straten:

meer lezen

Afgelopen jaren is er veel aandacht in de media over met name stikstof en de overlast van houtrook. En landelijk is er een Schone Lucht Akkoord opgesteld, dat ook ondertekend is door de gemeente Arnhem, andere Gelderse gemeenten en de provincie Gelderland.

meer lezen

In de wijken Presikhaaf en het Arnhemse Broek bevinden zich de IJssellaan en de Voetiuslaan.
Beide wegen kenmerken zich door twee brede rijbanen, beiden met twee rijstroken.

Een veel voorkomende klacht is het veel te hard rijdende verkeer. Verder staat de Voetiuslaan bekend als stenig en zou, indien het zich kan voordoen, wel enig extra groen kunnen gebruiken. Om bussen nog meer op hun tijdschema te kunnen laten rijden is gekozen om de rechter rijstrook, nu nog voor alle verkeer, om te bouwen naar een busstrook. Daardoor is er sprake van één rijstrook voor gemotoriseerd verkeer en één voor de bus.

meer lezen

VriendInArnhem, een nieuw project van Vrijwilligerscentrale Arnhem, verbindt nareizende nieuwkomers vrouwen met Nederlandstalige vrijwilligsters in vriendinnenkoppels.
Samen word je negen maanden actief in de Arnhemse samenleving. Als Nederlandssprekende vrijwilliger ga je op coachende wijze je nieuwkomers vriendin wegwijs maken, zodat zij een netwerk opbouwt , mee gaat doen aan activiteiten en uiteindelijk coach je haar richting vrijwilligerswerk.

meer lezen

LANDELIJK PROJECT VOETBALMONUMENT.NL
In de provincie Gelderland start 1 maart een onderzoek naar de oorlogsslachtoffers in het voetbal. Het oorlogsmonument van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) is daarbij het uitgangspunt. Op dit monument staan 191 namen van omgekomen voetballers in Gelderland genoteerd, terwijl een aanzienlijk aantal onbekende omgekomen voetballers ontbreekt. Doel van het onderzoek is de lijst zo volledig mogelijk te maken en een digitaal monument op te richten met alle namen van en informatie over de omgekomen voetballers die door dit onderzoek getraceerd konden worden.

meer lezen

Voor de wijken Presikhaaf 1 en 2 gelden nu twee bestemmingsplannen. Deze bestemmingsplannen regelen welke functies er zijn toegestaan zoals wonen, verkeer en groen. Daarnaast wordt hierin geregeld waar bebouwing is toegestaan en hoe hoog deze bebouwing mag worden gebouwd.

meer lezen

Door het Coronavirus en de daarbij horende Lock-down hebben wij in 2020 slechts vijf edities van Presikhaaf wijknieuws uit kunnen brengen. Ook het eerste nummer van dit jaar, dat vanaf 1 februari zou verschijnen, konden we niet uitbrengen. We kregen te weinig kopij binnen om er een blad van samen te stellen. We hopen op voldoende kopij zodat we in april weer een wijkkrant uit kunnen brengen.
Voor actuele berichten kunt u ons volgen op Facebook en Twitter.

meer lezen

In Presikhaaf-Oost aan de Middachtensingel en Kinderkamp werken we hard aan de realisatie van een schoolgebouw, sporthal, appartementen en parkeerplaatsen.

meer lezen

In het hele proces rond de vergunningverlening voor de windturbines is afgesproken dat er een Omgevingsraad (OGR) komt met vertegenwoordigers uit de wijken: Presikhaaf, Arnhemse Broek, Malburgen en Westervoort-West.

meer lezen

Eerste resultaten 'afval scheiden loont ' bekend
De hoeveelheid ingezameld restafval is flink afgenomen in het derde kwartaal van dit jaar. Daarnaast zijn de ingezamelde hoeveelheden grondstoffen zoals plastic, papier, glas en GFT toegenomen. Dat valt op te maken uit de resultaten van de eerste drie maanden (juli tot en met september) waarin het nieuwe afvalbeleid, 'Afval Scheiden Loont' (DIFTAR), van kracht is. Daarbij betalen Arnhemse huishoudens naast een vast bedrag, tachtig eurocent per keer dat ze een zak restafval weggooien in een ondergrondse container.

meer lezen

Huiseigenaren in Arnhem die hun woning willen verduurzamen kunnen daarvoor tegen aantrekkelijke voorwaarden geld lenen. Als de Arnhemse gemeenteraad instemt met een voorstel voor een nieuw type duurzaamheidslening is daarvoor de komende vijf jaar, 10 miljoen euro beschikbaar.

meer lezen

Vanaf 14-10-2020 is de huiskamer en bar tot nader orde dicht voor bewoners en/of bezoekers en er zijn geen andere buurthuisactiviteiten tot nader order.

meer lezen

Woon je in Arnhem en heb je geldzorgen? We kunnen je helpen. Samen kijken we waar je recht op hebt en wat er mogelijk is. Zet jij de eerste stap?

meer lezen

Hulplijn  “Voor Elkaar in Arnhem”, praktische hulp aan (kwetsbare) inwoners

De Arnhemse organisaties SWOA, Rijnstad en MTV hebben samen met de gemeente Arnhem de handen ineen geslagen en staan klaar voor inwoners van Arnhem, dus ook u als bewoners van Presikhaaf, die vragen hebben en praktische hulp kunnen gebruiken.

Vanwege het Coronavirus kunnen we maar beter uit elkaars buurt blijven. Zo gaan we verspreiding tegen. Maar hoe kom je aan je dagelijkse boodschappen? Of ga je naar een belangrijke afspraak? En wordt dat belangrijke klusje nog wel gedaan? Is er nog wel iemand waar je je verhaal aan kwijt kan?

meer lezen

Arnhem2Day is een beeldbank
Ons doel is om Arnhem meer te laten zien en vast te leggen voor de toekomst. Al jaren werkt een tal van schrijvers en fotografen op vrijwilligersbasis aan dit mega project.

meer lezen

Het winkelcentrum Presikhaaf staat aan de vooravond van een flinke renovatie.

meer lezen