Wijkvisie 2025

 

Presikhaaf in 2025 is een duurzame wijk die perfect bereikbaar is met de fiets en waar veel studenten wonen. Het winkelcentrum is bruisend. Je kunt je (electrische) auto nog steeds gratis parkeren. Park Presikhaaf is het groene hart van de wijk met veel evenementen. Nieuwe wandelpaden meanderen langs fitness-apparaten voor 65-plussers en er staat prikkelende kunst in de openbare ruimte.

Dit zijn enkele ingrediënten van de Wijkvisie Presikhaaf 2025, die september 2011 gepresenteerd is. Het is een lange-termijn agenda voor de wijk. In 2025 is Presikhaaf een lerende, duurzame en ondernemende wijk met veel ruimte voor bewoners die iets willen. Ook is er veel aandacht voor kwetsbare buurten. De Wijkvisie is gezamenlijk opgesteld door de bewoners van Presikhaaf samen met Volkshuisvesting, Vivare, Portaal en de gemeente. Tijdens de parkmanifestatie 2011 ondertekenden zij een convenant waarin alle partijen verklaren dat de wijkvisie richtinggevend is voor de ontwikkelingen in de wijk voor de komende 10 jaar. Namens de bewoners tekenen de gezamenlijke wijkplatforms Presikhaaf-West en Presikhaaf-Oost.

 

logopvv