Wijkplatformvergadering

Reguliere vergadering van het wijkplatform Presikhaaf in het MFC Presikhaven aan de Laan van Presikhaaf 7.

De vergadering is openbaar, echter er is een beperkt aantal zitplaatsen

Agenda