Wijkplatformvergadering

Reguliere vergadering van wijkplatform Presikhaaf.

De vergadering is openbaar, er zijn echter een beperkt aantal zitplaatsen.

Locatie: MFC Presikhaven, Laan van Presikhaaf 7

Agenda: 13 februari