Welzijn in Presikhaaf

 

   
 

 
Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten

Het Arnhems platform chronisch zieken en gehandicapten (APCG -voormalige Gehandicaptenraad Arnhem) is een organisatie die de collectieve belangen behartigt van mensen met een beperking.
APCG, Weerdjesstraat 168, 6811 JH,Arnhem
Voor meer informatie zie website >>>

 
 
Pleyade, Mensen zorgen voor Mensen
Stichting Pleyade is een organisatie voor wonen, zorg en welzijn voor mensen van 55 jaar en ouder in de regio Arnhem. U kunt bij ons terecht voor verschillende soorten zorg en ondersteuning op een van onze acht voornamelijk nieuwe locaties, maar ook thuis.
Voor meer informatie zie website >>> 
 
 
Rijnstad
Opbouw- & Participatiewerk Presikhaaf
Bezoekadres: MFC Presikhaven
Laan van Presikhaaf 7
6826 HA Arnhem
Voor meer infornmatie zie website >>>
   
 
 
Stichting "De Klup"
Stichting voor gespecialiseerd vormings- en ontspanningswerk
ten behoeve van verstandelijk en lichamelijk gehandicapten.
Vrij Nederlandstraat 61
6826 AW Arnhem
info@dekluparnhem.nl
tel.: 026 - 445 54 81
Voor meer informatie zie website >>> 
 
 
Stichting Welzijn Ouderen Arnhem (SWOA)
Welzijn is lekker in je vel zitten. Doen wat je leuk vindt geeft energie en balans in de leven. SWOA stimuleert mensen te ontdekken wat ze nog wél kunnen en huen talenten te gebruiken. Zelf zoveel mogelijk uit het leven halen. Dát is waar SWOA voor staat.
Presikhaaf kent twee locaties van de SWOA: 
  Waalstaete
Waalstraat 36
6826 BR Arnhem
tel. 026 - 376 07 10
Voor meer informatie zie website >>>
  De Weldam
Middachtensingel 39
6825 HG Arnhem
tel. 026 - 361 17 41

 
 
Sociaal Wijkteam Presikhaaf
Bij het wijkteam Presikhaaf kunt u terecht met al uw vraggen over opvoeding, zorg, welzijn, werk en inkomen.
U kunt een afspraak maken met het wijkteam voor een bezoek bij u thuis. Meer informatie vindt u op de website. Komt u er niet uit? Bel de klantenservice via 088 - 226 00 00.
Het wijkteam bestaat uit professionals op de gebieden maatschappelijk werk, jeugd werk, en welzijn.