wat u belangrijk vindt voor Presikhaaf: wijkprogramma

Wat u belangrijk vindt voor Presikhaaf

We hebben het afgelopen jaar veel bewoners, ondernemers, groepen en professionals extern en intern gesproken. Daarmee, en met alle (wijkactie)plannen en de wijkvisie 2025 die al eerder met bewoners waren opgesteld voor Presikhaaf, ontstaat een beeld van wat u belangrijk vindt voor Presikhaaf. De belangrijkste onderwerpen hebben we opgeschreven in een wijkprogramma. Dit wijkprogramma geeft richting aan waaraan wij in 2017 en 2018 werken in Presikhaaf. U vindt het wijkprogramma onder aan deze pagina in een PDF (51,91KB)

Er reageerden meer dan 150 bewoners, vrijwilligers en professionals op het wijkprogramma. Uit alle reacties blijkt dat de onderwerpen uit het wijkprogramma worden herkend. Het meest belangrijk worden gevonden: wonen&woonomgeving en veiligheid&gedrag. En daarnaast leren&opgroeien en participatie. 

We zullen continue met u in contact blijven over wat belangrijk is voor Presikhaaf. Zodat we goed weten wat er speelt en samen de dingen (kunnen) doen die het meest nodig zijn. Daarom zijn we dagelijks in de wijk en spreken we bewoners en ondernemers of sluiten we aan bij overleggen en (werk)groepen.
Nu werken we uit hoe we aan de onderwerpen gaan werken. Wat gaan we concreet doen om verbeteringen te bereiken? En wat betekent dat voor de budgetten die we hebben voor Presikhaaf.
Wijkbudget

Het is onze taak om er samen met u voor te zorgen dat het geld aan de onderwerpen wordt besteed die in Presikhaaf belangrijk zijn. Het wijkprogramma is daarvoor de basis.