Vorderingen en planning nieuwbouw De Parkschool en Ibn-i Sina

Aan de Kinderkamp 7 te Arnhem ligt momenteel het bestaande schoolgebouw van de Parkschool. Wellicht bent u al bekend met het bestemmingsplan Middachtensingel-Kinderkamp dat begin 2021 is vastgesteld. In de nieuwsbrief van de Gemeente Arnhem is in januari 2021 al wat meer informatie verstrekt over de planvorming.

Binnen het bestemmingsplan is tevens de nieuwbouw opgenomen voor een nieuw schoolgebouw voor de Parkschool (openbare basisschool van Flores Onderwijs) en Ibn-i Sina (islamitische basisschool van Simon Scholen), ook op de Kinderkamp 7 naast het bestaande schoolgebouw.

Momenteel is men het ontwerp van de nieuwbouw aan het opzetten zodat er in maart 2022 gestart kan worden met de bouw van de nieuwbouw. Graag informeren wij u via deze weg nader over onze plannen.
Voordat er gestart kan worden met de nieuwbouw zal het terrein bouwrijp gemaakt moeten worden. Dit betekent dat er conform het bestemmingsplan een tweetal bomen gekapt worden. Deze werkzaamheden vinden begin 2022 plaats.

Vervolgens zal er gestart worden met de bouwvoorbereidingen. Daarmee wordt de beoogde bouwplaats voorzien van bouwhekken zodat het terrein veilig wordt afgeschermd voor omwonenden, ouders, leerlingen en medewerkers van de school.

Begin 2022 zal u nogmaals geïnformeerd worden over de werkzaamheden die gaan plaatsvinden aan de Kinderkamp 7 tbv de nieuwbouw van het schoolgebouw. 

Mocht u nog vragen hebben over deze informatie dan kunt u deze richten aan:
Iris.vandecraats@hevo.nl of iris.jansen@hevo.nl.
Zij zullen uw vragen zo goed mogelijk beantwoorden namens beide schoolbesturen.  

Met vriendelijke groet,

Flores Onderwijs en Simon Scholen