Voortgezet Middelbaar Onderwijs

 

In het voortgezet Middelbaar Beroepsonderwijs kennen we twee Scholengemeenschappen, te weten:

ROC Rijn IJssel aan de Middachtensingel

Het Arentheemcollege met diverse locaties in Arnhem en Velp

 


 

ROC RIJN IJSSEL

Locatie Middachtensingel 2
6826 HN Arnhem
Algemeen telefoonnummer 026 - 312 93 00 
e-mail: info@rijnijssel.nl
Website: www.rijnijssel.nl

Opleidingen op deze locatie:

  • Administratie en ondernemerschap
  • Orde en Veiligheid
  • Uiterlijke Verzorging


 

 

Arentheem College Leerpark Presikhaaf

Sector beroepsonderwijs
Praktijkschool Arentheem
 

Locatie IJssellaan 89
Postbus 2233
6802 CE Arnhem
E-mail: leerparkpresikhaaf@arentheemcollege.nl
website: www.arentheemcollege.nl
Tel: 026-3629152
Fax: 026-3622915