Veranderingen voorterrein scholen en sporthal Bethaniënstraat

Gemeente Arnhem nodigt u uit voor een inloopavond op donderdag 18 april tussen 19.00 en 20.30 uur in buurthuis De Overkant. 
Tijdens deze bijeenkomst kunt u informatie krijgen en vragen stellen over de herinrichting van het voorterrein en de planning en stand van zaken van de bouw van De Ommezwaai, de sporthal en het Briant College.

Waar gaat het precies over?
• De inrichting van het voorterrein van de scholen en sporthal.
• De planning en de stand van zaken van de bouw van De Ommezwaai, sporthal en Briant College aan de Bethaniënstraat.

Welke partijen zijn betrokken?
De schoolbesturen van De Ommezwaai, Briant College, Sportbedrijf Arnhem en de Gemeente Arnhem.

Vragen?
Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact op met Cécile van de Ven, projectsecretaris van de Gemeente Arnhem, tel. 377 3931,
E-mail: Cecile.van.de.Ven@arnhem.nl

Meer informatie zie pdf >>>