Thema-avond Veiligheid en huiselijk geweld

Voor buurtbewoners “Over het Lange Water” en “Elsweide” op dinsdag 24 april 2018 om 19.30 uur in buurthuis “de Oosthof” Kinderkamp 9.

In het bewonersoverleg hebben we voorgesteld dit jaar voor buurtbewoners wat te organiseren. Afgesproken is dat we twee thema-avonden gaan organiseren.
Op de eerste thema-avond worden de onderwerpen “Veiligheid” en “Huiselijk geweld” gepresenteerd.


In september wordt een tweede thema-avond gehouden met in ieder geval het onderwerp “Diftar”.

Het onderwerp “Veiligheid” wordt gepresenteerd door wijkagent Suzan Husken.
Enkele items die de revue passeren:

-Hoe om te gaan met verdacht gedrag c.q. verdachte situaties.

-Hoe herken je gevaarlijke situaties.

-Wat doe je met deze informatie, hoe kun je dat het beste melden. Suzan zal daarvoor ook de benodigde tips geven.

-Burgernetzaken en misdaad anoniem. 

Het onderwerp “Huiselijk geweld” wordt begeleid door Lisette Pouls van Moviera, aanpak huislijk geweld (www.moviera.nl)
Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld in Nederland. Bijna de helft van alle Nederlanders krijgt er in hun leven mee te maken. Dan kan het gaan om partnergeweld, kindermishandeling, geweld naar ouderen of ouders. We zijn nergens zo onveilig als achter de voordeur. Ook in Presikhaaf.

Deze avond gaat over de betekenis en impact van geweld en over in welke vormen huiselijk geweld voorkomt. Maar ook over hoe we geweld in gezinnen kunnen herkennen en signaleren. En wat u in dat geval kunt doen. Want hoe eerder we geweld stoppen hoe minder ernstig de gevolgen zullen zijn.

U wordt geïnformeerd over geweld in gezinnen, we kijken filmpjes en er is ruimte voor uitwisseling. 

We hopen op een grote opkomst.  Mis het niet!!

Namens het bewonersoverleg “Over het Lange Water”

Marjan Appelhof, Ernst van der Weerd en Gerie Wolkenfelt