Thema-avond “Cultuur snuiven” in de Oosthof

Op 16 april aanstaande willen wij de uitdaging met de bewoners van “Over het Lange Water” en “Elsweide” aangaan om het thema “Cultuur snuiven” onder de aandacht te brengen. De thema-avond start om 19.30 uur en vindt plaats in buurthuis De Oosthof, Kinderkamp 9.

Juist in onze omgeving leven wij met veel verschillende nationaliteiten en soms gaat dat gepaard met  onbegrip naar elkaar toe.
Door het organiseren van dit thema hopen wij dat de benodigde openheid ontstaat, waardoor er meer begrip voor elkaar gaat komen.

Wij hopen op deze manier elkaar beter te leren kennen en samen betrokken te zijn in onze wijk.
Dit kunnen wij niet alleen, maar daar hebben wij elkaar voor nodig.
Wij willen allemaal, met veel plezier in een mooie omgeving wonen en werken.

Het ligt in de bedoeling om een aantal personen van diverse nationaliteiten aan het woord te laten om hun ervaringen met ons te delen.
Tevens wordt aandacht besteed aan een project t.b.v. schoolbenodigdheden in Gambia.
Door goed naar hun enthousiaste ervaringen te luisteren hoopt de werkgroep dat er meer wederzijds begrip en behulpzaamheid naar elkaar toe in de wijk ontstaat.

Het zou mooi zijn als ook onze burgemeester zijn ervaringen met ons zou kunnen en willen delen. Vandaar dat de werkgroep op het idee kwam de burgemeester voor deze thema avond uit te nodigen. Hopelijk wil hij ook zijn ervaringen met de wijkbewoners delen.
Wij hopen op een positieve manier dit onderwerp te behandelen en dat eenieder er op een positieve manier een steentje aan zal kunnen bijdragen.

Wij hopen op een grote opkomst.  Mis het niet !!!!

Namens het bewonersoverleg “Over het Lange Water”
Met vriendelijke groet,

Werkgroep “Thema avonden”
Ernst van der Weerd
Henk van Duuren
Gerie Wolkenfelt, voorzitter van bewonersoverleg “Over het Lange Water”
Mob: 06 – 29 238 136