Tegelwippen kan een succes worden

In 2020 is er een aanvraag gedaan bij Stadsbeheer om overbodige trottoirtegels bij de voormalige eindhalte van lijn 5 aan de Middachtensingel te verwijderen en in de oorspronkelijke staat terug te brengen. In het voor jaar van 2021 is daadwerkelijk de groenstrook teruggebracht zoals het tot begin jaren '90 was.

Dit voorjaar is het resultaat al duidelijk te zien met deze bloeiende struikenhaag.