Team Leefomgeving

U als bewoner of ondernemer in Presikhaaf weet wat er nodig is om de wijk verder te ontwikkelen en prettiger te maken. U bent er tenslotte elke dag. 

Vragen en ideeën

Het team leefomgeving Presikhaaf hoort graag welke ideeën u heeft voor uw straat, buurt, plein, wijk. Om te kijken hoe we samen uw leefomgeving kunnen verbeteren. Onder aan deze pagina leest u hoe u ons kunt bereiken.

Melding of klacht openbare ruimte graag blijven doen via 0900-1809 of www.arnhem.nl.

Spelen en verkeer

Binnenkort gaan we door signalen van bewoners(groepen) een aantal speelplaatsen en speelvelden in de wijk verbeteren:

  • speelplek Matenalaan
  • speelplek binnenterrein Dintelstraat/Waalstraat/Geleenstraat/Laan van Presikhaaf
  • trapveldje Merwedestraat

Ook kijken we naar mogelijkheden voor snelheidsbeperkende maatregelen op de Middachtensingel en een veiliger oversteek van en naar het MFC.

Laat ons weten als u bij een van deze onderwerpen betrokken wilt worden.

Wat u belangrijk vindt voor Presikhaaf

We hebben het afgelopen jaar veel bewoners, ondernemers, groepen en professionals extern en intern gesproken. Daarmee, en met alle (wijkactie)plannen en de wijkvisie 2025 die al eerder met bewoners waren opgesteld voor Presikhaaf, ontstaat een beeld van wat u belangrijk vindt voor Presikhaaf. De belangrijkste onderwerpen hebben we opgeschreven in een wijkprogramma. Dit wijkprogramma geeft richting aan waaraan wij in 2017 en 2018 werken in Presikhaaf. Hier leest u er meer over.

Tot ziens in Presikhaaf!  Mirjam Dulk, Wendy Beukhof, Paul Beltman, Anne Marijn Tielen, Leo Emerenciana

Het team leefomgeving is bereikbaar op het mailadres presikhaaf@leefomgevingarnhem.nl

Of persoonlijk via onderstaande contactgegevens. Wat u zelf prettig vindt.


Mirjam Dulk

06-21174455

mirjam.dulk@arnhem.nl

Leo Emerenciana

026-377 4388

leo.emerenciana@arnhem.nl

Wendy Beukhof

 026 - 377 4806

wendy.beukhof@arnhem.nl

Paul Beltman

06-44158344

paul.beltman@arnhem.nl

Anne-Marijn Tielen

06-46737408

anne-marijn.tielen@arnhem.nl