Spreekuur voor financiële problemen

Locatie

MFC Presikhaven
Laan van Presikhaaf 7
Arnhem

Wat doet het wijkteam bij financiële problemen en schulden
Als u vragen heeft over uw financiën, bijvoorbeeld als u geen overzicht meer heeft, het niet meer lukt om alle rekeningen te betalen, dan kunt u contact opnemen met het wijkteam. De wijkcoach gaat met u in gesprek wat er precies aan de hand is, hoe is het probleem ontstaan? Wat is er nodig is om weer grip te krijgen op uw financiën?

- Maakt u gebruik van alle financiële voorzieningen die er zijn (Voorzieningencheck)

- Heeft u een overzicht van uw inkomsten en uitgaven (Budgetoverzicht)

- Is uw administratie op orde (Klappers)

Als dit duidelijk is, geven we u een advies over het vervolg. Misschien bent u geholpen met tips en adviezen van de wijkcoach, of misschien is er meer nodig om weer grip te krijgen. We werken samen met Rijnstad. We kunnen u daar aanmelden voor verschillende vormen van schuldhulpverlening.

Als u naar aanleiding van dit stukje vragen heeft, neemt u dan contact op met het wijkteam via telefoonnummer 088 226 00 00 of via de site www.wijkteamsarnhem.nl

Bereikbaarheid
Het wijkteam werkt vanuit MFC Presikhaven, maar is ook regelmatig op andere plekken te vinden. Zo zitten we wekelijks bij Gezondheidscentrum Presikhaaf. Sinds enkele maanden is er weer een nieuwe locatie bij. Het Wijkteam is ook komende maanden wekelijks op vrijdag bij Voor Elkaar in het pand van “De Klup” (Vrij Nederlandstraat 61) te vinden. We zijn er tussen 11.00 en 12.00 uur voor u aanspreekbaar over uw vragen over bijvoorbeeld schulden, vervoer, dag invulling, psychisch en lichamelijk welzijn etc.

Aarzel niet om een keer binnen te stappen voor een kop koffie of thee en het stellen van uw vragen!

Voor vragen is een wijkcoach bereikbaar op de volgende tijdstippen en plaatsen:

Maandag 9.00 - 11.00 uur MFC

Dinsdag 12.00 - 15.30 uur Gezondheidscentrum Presikhaaf

Woensdag 9.00 - 11.00 uur MFC

Donderdag 12.00 - 15.00 uur MFC

Vrijdag 11.00 - 12.00 uur Voor Elkaar.