Speelmorgen Rijnstad

Locatie

MFC Presikhaven
Laan van Presikhaaf 7
Arnhem

Leuke activiteit voor kinderen van 10 maanden tot 2 jaar en hun ouders

Speelmorgens vinden plaats in diverse wijken, ook in Presikhaaf, en zijn een ontmoetingsactiviteit in uw wijk, vlak bij huis, voor vaders en/of moeders en hun kind(eren) tussen 10 maanden en 2 jaar oud.

Wat gebeurt er in de speelmorgen?
Uw kind komt in contact met andere kinderen, u ontmoet andere ouders en u kunt met elkaar praten over de opvoeding, dus leuk en leerzaam.
Er wordt samen gespeeld, gezongen en geknutseld. Ook worden er door het jaar heen allerlei activiteiten aangeboden, zoals babymassage, muziek op schoot, voorlezen door voorleesopa’s en oma’s, gezonde voeding en nog meer.
Uw kind leert spelenderwijs de wereld te ontdekken en krijgt hierdoor zelfvertrouwen en een positief beeld van zichzelf.

De Speelmorgen is een voorbereiding op peuterspeelzaal/kinderdagverblijf.
Als uw kind 2 jaar is, gaat het vanuit de Speelmorgen door naar de peuterspeelzaal. Door het vaste ritme van de Speelmorgen en het oefenen met het samenspelen is uw kind beter voorbereid op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf. Dat is fijn voor u en uw kind want dat maakt de overgang makkelijker. 

De kosten van de Speelmorgen zijn 1 euro per keer. Neem een stukje fruit mee.
De speelmorgen start om 9.15 uur en duurt tot 11.15 uur.
Tijdens schoolvakanties is er géén Speelmorgen.

Informatie, contact en aanmelden
Wilt u graag samen met uw kind meedoen aan de Speelmorgen?
Kom gerust een keer binnenlopen om vrijblijvend mee te doen of neem contact op met de coördinator Speelmorgen.
www.rijnstad.nl/speelmorgen

Contactpersoon:
Hanneke Fiesler
T.  06-46 12 97 95
E. speelmorgen@rijnstad.nl