Speciaal onderwijs

 

Mariëndael

   

Middachtensingel 12
6825 HN Arnhem
T 026 - 352 66 00
info@mariendael.nl
website

  De school geeft voortgezet speciaal onderwijs aan een brede groep leerlingen. Het gaat daarbij om leerlingen met een lichamelijke beperking, jongeren met autisme en langdurig zieke leerlingen van 12 tot 20 jaar.

Briant College

   

Bethaniënstraat 250
6826 TJ Arnhem
Tel. 026 - 384 03 00
info@briantcollege.nl
Website

  Voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

De Ommezwaai

   

Doorwerthlaan 2
6825 EX Arnhem
Tel. 026 - 365 31 00 info@schooldeommezwaai.nl
Website

  Basisschool voor speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

ISK Presikhaaf

   

Middachtensingel 1
6825 HG Arnhem
Telefoon: 026-3209861
Email: m.derksen@vmbo-venster.nl

 

  De Internationale Schakelklas maakt deel uit van VMBO 't Venster

De kinderen uit de schakelklas spreken nog niet voldoende Nederlands om naar een reguliere school te gaan. Ze blijven gemiddeld twee jaar en stromen dan uit. De meeste kinderen zitten nog in een AZC.