Rondgang in de vlinder idylle van het park Kinderkamp

Hallo buurtbewoners en betrokkenen bij het park Kinderkamp

De Groengroep van park Presikhaaf en het bewonersoverleg “Over het Lange Water” willen jullie graag uitnodigen voor een rondgang in de vlinder idylle van het park Kinderkamp.
Op donderdag 16 augustus 2018 om 16.00 uur hebben wij de heer Kars Veling van de Vlinderstichting uitgenodigd om vakinhoudelijke uitleg te geven omtrent de vlinder-idylle.


Ook wordt uitleg gegeven t.a.v. het beheer en uiteraard kunnen de diverse vragen aan hem gesteld worden. Iedereen die zich aangesproken voelt om mee te lopen is uiteraard van harte welkom. Wij verzamelen om 16.00 uur bij de Oosthof.

Namens de Groengroep,
Joost Kemmink
Namens het bewonersoverleg “Over het Lange Water”
Gerie Wolkenfelt