Rijn-IJssel college wordt m.i.v. nieuwe schooljaar rookvrij

Tijdens het bewonersoverleg van de buurt Over het Lange Water heeft een afgevaardigde van het Rijn-IJssel College aan de Middachtensingel medegedeeld dat de school met ingang van het nieuwe schooljaar rookvrij zal zijn. Dat betekent dat op of rond het schoolplein niet meer gerookt mag worden. Vanaf het schooljaar 2020/2021 wordt dit wettelijk verplicht in heel Nederland, Rijn-IJssel start al komend leerjaar. De buurt zal nog geinformeerd worden over de handhaving in o.a. de openbare ruimte rond de school.