Proef samenwonen voor uitkeringsgerechtigden

Arnhemmers die een uitkering hebben kunnen zich aanmelden van 1 juli 2022 t/m 31 december 2022 om op proef te gaan samenwonen zonder dat direct gekort wordt op hun uitkering. Normaal gesproken wordt de bijstandsuitkering bij samenwonen meteen aangepast van alleenstaand naar samenwonend. Bij wijze van proef past de gemeente Arnhem de uitkering pas aan als uitkeringsgerechtigden na deze 6 maanden definitief willen gaan samenwonen.

Waarom doen we deze proef ?

We zien dat mensen met een uitkering vaak niet durven te gaan samenwonen. Dat komt omdat ze dan direct minder inkomen krijgen. Wie meedoet met de proef, wordt pas na 6 maanden gekort op de uitkering en kan zo kijken of het samenwonen bevalt. We hopen dat hierdoor meer mensen gaan samenwonen zodat er weer woonruimte vrij komt voor woningzoekenden.

Wilt u meedoen met de proef?

Kijk dan voor meer informatie op www.arnhem.nl/proefsamenwonen. Of bel 0800-1809.

Vanaf 1 juli 2022 zijn jongeren geen kostendeler meer in Arnhem

Vanaf 1 juli 2022 tellen inwonende jongeren van 21 tot 27 jaar niet meer mee als kostendeler in Arnhem. Dat is een goed bericht voor mensen in de bijstand. Het betekent dat zij niet (meer) gekort worden als zij samenwonen met iemand in die leeftijd. Heeft u een bijstandsuitkering en komt u hiervoor in aanmerking? Dan krijgt u in juli een brief van de gemeente. U hoeft zelf dus niets te doen. 

Wat is een kostendeler?

Kostendelers zijn degenen met wie u in één huis woont en met wie u de kosten van het levensonderhoud kunt delen.

Waarom doen we dit?

Door de kostendelersnorm kunnen ouders met een uitkering hun kinderen van 21 jaar of ouder soms geen onderdak meer bieden. Want als hun kinderen thuis blijven wonen, worden ze gekort op hun bijstandsuitkering. Tegelijkertijd is er een groot tekort aan goedkopere woningen in Nederland. Dat kan leiden tot dakloosheid onder jongeren.

Landelijk wordt de kostendelersnorm waarschijnlijk volgend jaar afgeschaft. In Arnhem lopen we hier alvast op vooruit.