Presikhaafse Food Event

Stichting Worldchangers zamelt de komende periode geld in voor vluchtelingen in Dunkerque, Frankerijk. De situatie in het vluchtelingenkamp is niet te omschrijven. Er verblijven daar op dit moment honderden vluchtelingen in de jungle. Minder dan drie uur rijden hier vandaan!

Met de winter in aantocht kunnen we ons nauwelijks voorstellen hoe erbarmelijk de situatie dan zal zijn. Daarom vertrekt Stichting Worldchangers in het eerste weekend van januari met eten en goederen naar Dunkerque. Op deze manier willen we de grimmige situatie wat dragelijker maken voor de jonge mannen, vrouwen en kinderen die er leven.

Op deze missie nemen we Arnhemse jongeren mee als vrijwilligers. We willen de jongere generatie stimuleren om bewuster te zijn van datgene wat er gebeurt in de wereld. Tegelijkertijd willen we laten zien dat iedereen invloed kan hebben. Hoe klein het ook is!

Om genoeg geld in te zamelen organiseren de Worldchangers uit Presikhaaf op 5 januari van 10.30 uur tot 17.00 uur een foodevent in MFC Presikhaven. Moeders uit de wijk zullen heerlijke multiculturele hapjes maken die verkocht worden door de jongeren uit de wijk. Tegelijkertijd wordt er actief gecollecteerd op straat en eindigen de flessenacties op dezelfde dag. De gehele opbrengst van het evenement zal ten goede komen aan de vluchtelingen. Het beloofd een gezellige dag te worden!

www.stichtingworldchangers.nl

info@stichtingworldchangers.nl