Presikhaaf 1

Presikhaaf 1 is de oudste buurt van de wijk Presikhaaf. De bouw is gestart in 1948 als eerste naoorlogse nieuwbouw wijk en bestond uit portiekflats en laagbouw woningen.

Door de hoge woningnood in Arnhem (oorlogschade) was de kwaliteit ondergeschikt aan de kwantiteit.

De meeste woningen waren in bezit van woningcorporaties. De portiekflats aan de IJssellaan en zijstraten zijn i.v.m. de slechte staat al midden jaren '90 gesloopt. De herbouw  bestaat nu uit hoog- en laagbouw met koop- en huurwoningen.

In September 2006 is met de sloop van de overige portiekflats de stadsvernieuwing van het overige gedeelte van Presikhaaf 1 begonnen.

De projecten kregen de namen Blauwe Weide en het Podium, waarbij deze laatste een meter hoger ligt dan de rest van de buurt.

Aan de Waalstraat is zorgcentrum “Waalstaete” gevestigd.

Openbaar vervoer:

Aan de rand van de buurt bevindt zich het NS station “Presikhaaf” aan de route Arnhem-Zutphen/Zwolle. Busroutes (5 en 6) bevinden zich aan de IJssellaan en Laan van Presikhaaf.

Winkels:

Centraal aan de Vrij Nederlandstraat e.o. is een winkelstrip.