Planning sloopwerkzaamheden J.F. Kennedyschool vanaf 4/11/2019

In opdracht van de gemeente Arnhem zal Putman Sloopwerken & Infra b.v. de aanwezige school inclusief bijbehorende opstallen op het perceel slopen. Bij de afronding van de werkzaamheden zal het terrein worden geëgaliseerd.

Om u in kennis te stellen over de voorlopige planning hebben we hieronder een kort overzicht opgesteld:

van 21-10 tot 1-11-19 Start van de werkzaamheden ten behoeve van flora & fauna.
   
van 4-11 tot 29-11-19

Start van de werkzaamheden waarbij begonnen wordt met de verwijdering van de asbesthoudende toepassingen in het gebouw.
   

van 2-12 tot 20-12-19

 

Na de verwijdering van de asbesthoudende toepassingen worden de machinale sloopwerkzaamheden gestart.

   
van 23-12-19 tot 3-1-20

Vakantieperiode waarbij er geen werkzaamheden worden uitgevoerd.

   
van 13-1 tot 17-1-20

Afrondende fase waarbij het omringende terrein wordt opgeschoond en wordt geëgaliseerd.

 

Door eventuele onvoorziene omstandigheden kan bovenstaande planning altijd wijzigen. Indien u nog vragen of opmerkingen heeft over deze brief of over de aanstaande werkzaamheden kunt u te allen tijde contact opnemen met de heer M. Jansen van de firma Putman, bereikbaar via telefoonnummer 026-3112151.

Wij proberen de overlast uiteraard tot een minimum te beperken.