Parken in Presikhaaf

Deze pagina moet nog verder bewerkt worden


Arnhem staat bekend als parkenstad en ook in de wijk Presikhaaf heeft een groot aantal parken, waarvan park Presikhaaf het grootste is. 


Park Presikhaaf.
Het grootste park is het park Presikhaaf met daarin de stadsboerderij "Presikhaaf West". en de heemtuin Presikhaaf. In de periode 2004-2007 is het park in het kader van de stadsvenieuwing op de schop gegaan. Het park wordt gebruikt als evenementenpark.

Geschiedenis
Het park is uit een landgoed voortgekomen dat in de 19e eeuw door de komst van de spoorlijn ARNHEM -ZUTPHEN in twee parken werd verdeeld. Voor meer informatie hierover, bekijk de geschiedenis van Presikhaaf.

Park A12
Dit park langs de A12 is flink gerenoveerd tijdens de verbreding van de snelweg. Waterlopen zijn veranderd, bomen gekapt en herplant en nieuwe paden zijn aangelegd. 

Park Kinderkamp
Dit park is de groene long van de buurt Over het Lange Water. Jarenlang werd het park geteisterd door wateroverlast. In 2016 zijn wartergeulen aangebracht en is de grond diep gespit. 

later meer