Ontwerp verfraaiing viaduct Station Presikhaaf

Het afgelopen jaar is de gemeente Arnhem samen met bewoners en kunstenaars van de Verfbrigade bezig geweest met een ontwerp voor het verfraaien van het viaduct bij Station Presikhaaf. Hierover hebben verschillende bewonersavonden plaatsgevonden. De laatste was in februari van dit jaar. Tijdens deze avond is er een ontwerp gepresenteerd door de Verfbrigade met muurschilderingen. De feedback tijdens deze avond is vervolgens verwerkt in een ontwerp dat u hier aantreft. >>>

Volgende bewonersavond niet mogelijk
Door de beperkingen die de coronacrisis met zich meebrengt, kunnen we helaas geen fysieke bewonersavond organiseren. Vandaar dat we het ontwerp via deze weg met u delen. In het ontwerp is rekening gehouden met de wens de geschiedenis terug te laten komen (er is gekozen voor de legende van Wichard van Pont) en de kleurstelling rustig te houden.

Omdat een bewonersavond niet mogelijk is, willen we u vragen eventuele opmerkingen te mailen naar ons. Daarnaast bieden we u de gelegenheid met ons over het ontwerp van gedachten te wisselen. Op donderdag 16 juli van 11.00-12.00 uur houden we een spreekuur in het Stadskantoor. Als u hiervan gebruik wenst te maken, dan verzoeken we u een mail te sturen, zodat we een tijdsblok kunnen inplannen om over het ontwerp van gedachten te wisselen (i.v.m. de coronamaatregelen willen we dit goed plannen, zodat er nooit te veel mensen tegelijk zijn).

Ontwerp verlichting
De muurschildering zal worden uitgelicht. Mede daarom is gekozen voor de rustige kleurstelling. Het lichtontwerp wordt afgestemd op het definitieve ontwerp van de Verfbrigade. Eerst zal de schildering worden aangebracht (verwachting is dit najaar) en vervolgens zal er door middel van een testopstelling gekeken worden naar de optimale verlichting. We nodigen u t.z.t. van harte uit mee te kijken tijdens het testen van de verlichting en hierover met ons en de ontwerpers in gesprek te gaan. Hierover volgt op een later tijdstip informatie.

Een reactie kan gestuurd worden naar Matthijs Kleij, bestuursadviseur Gemeente Arnhem: matthijs.kleij@arnhem.nl.