omgevingsplan voor Presikhaaf 1 en 2 als conceptversie ter inzage

Vanaf woensdag 10 juni ligt het omgevingsplan voor Presikhaaf 1 en 2 als conceptversie ter inzage tot en met 10 juli. Dit betekent dat het plan digitaal is in te zien op https://pilot.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0202.969-0201

Een omgevingsplan is de nieuwe benaming voor een bestemmingsplan. In het omgevingsplan staat wat de mogelijkheden zijn voor een stuk grond.  Het gaat dan om de functie van de grond en om de bouwregels. Voor Presikhaaf 1 en 2 is het bijvoorbeeld zo dat in het omgevingsplan staat dat op een bepaald stukje grond mag worden gewoond, dat de bebouwing maximaal 9 meter hoog mag zijn en dat binnen het bouwvlak moet worden gebouwd. Ook staan er bijvoorbeeld regels in het omgevingsplan dat bij diepe graafwerkzaamheden een vergunning nodig is vanwege de archeologische waarden in de grond.

De oude bestemmingsplannen Presikhaaf 1 en Presikhaaf 2 dateren uit 2007 en 2010. Dit betekent dat we voor Presikhaaf 1 alleen een pdf versie van de kaart op de website www.ruimtelijkeplannen.nl staat. Hierdoor was het erg ongebruiksvriendelijk om te zien welke regels er voor een bepaald stuk grond gelden. In het conceptomgevingsplan voor Presikhaaf 1 en 2 hebben we de plankaart gedigitaliseerd. Dit betekent dat wanneer inwoners nu op https://pilot.ruimtelijkeplannen.nl/ en later wanneer deze onherroepelijk is op  www.ruimtelijkeplannen.nll willen zien wat de bouw/ en gebruiksmogelijkheden zijn van hun perceel alleen hun adres hoeven in te voeren. Als u dan op het adres klikt kunt u gelijk zien op "plekinfo" welke regels van toepassing zijn.

Bij het digitaliseren van het oude bestemmingsplan hebben we niets veranderd aan de bestaande bouw- en gebruiksmogelijkheden. In het omgevingsplan maken we dus geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk.

Reageren op het conceptplan?

Tot 10 juli 2020 kunt u een reactie geven op het plan. Dit kan door een e-mail te sturen naar jeroen.gerretsen@arnhem.nl of een brief te sturen naar Postbus 9029, 6800 EL Arnhem.