Omgekeerd afval inzamelen in heel Presikhaaf

In de buurt Over het Lange Water is Omgekeerd Inzamelen al ingevoerd.
In week 44 wordt gestart met Omgekeerd Inzamelen in de buurten presikhaaf I, Presikhaaf II, Presikhaaf III, Winkelcentrum en Elsweide.

Afvalcoaches in de wijk
Het succes van Omgekeerd Inzamelen hangt voor het grootste deel van u af. De gemeente zorgt voor de containers en SUEZ zorgt voor de inzameling maar u maakt het verschil. U moet het afval daadwerkelijk scheiden!

De afvalcoaches kunnen u daarbij helpen. U kunt bij ze terecht met uw vragen en opmerkingen over Omgekeerd Inzamelen. Zij kunnen u over de nieuwe afvalregels vertellen. Andersom kunnen zij u ook aanspreken over de manier waarop u uw afval aanbiedt.

Schone wijk
De afvalcoaches controleren of afval op de juiste manier wordt gescheiden en vertellen u graag welke stoffen in welke bak moeten. Zij weten waar de grootste problemen in de buurt zijn en zullen daar extra aanwezig zijn. Soms organiseren zij opruimacties. Ze werken samen met u aan een schone wijk.

De afvalcoaches zijn duidelijk herkenbaar aan hun gele jassen. U komt ze binnenkort vast een keer tegen. Zo niet, en heeft u wel een vraag over Omgekeerd Inzamelen? Misschien vindt u het antwoord op www.arnhem.nl/omgekeerdinzamelen  U kunt uw vraag ook mailen naar: omgekeerdinzamelen@arnhem.nl

Meer informatie in de flyer Omgekeerd Inzamelen >>>

Bewonersbrief hoogbouw >>>
Bewonersbrief laagbouw >>>
Bewonersbrief Elsweide >>>

Locaties ondergrondse containers Presikhaaf 1 >>>
Locaties ondergrondse containers Presikhaaf 2 >>>
Locaties ondergrondse containers Presikhaaf 3 >>>
Locaties ondergrondse containers Winkelcentrum Presikhaaf >>>