Nieuw bestemmingsplan voor Presikhaaf 1 en 2 in procedure

Voor de wijken Presikhaaf 1 en 2 gelden nu twee bestemmingsplannen. Deze bestemmingsplannen regelen welke functies er zijn toegestaan zoals wonen, verkeer en groen. Daarnaast wordt hierin geregeld waar bebouwing is toegestaan en hoe hoog deze bebouwing mag worden gebouwd. De bestemmingsplannen gelden voor iedereen en als iemand ergens wil bouwen of een winkel of café wil beginnen, wordt dit getoetst aan het bestemmingsplan.

De bestemmingsplannen voor Presikhaaf 1 en 2 zijn inmiddels meer dan 10 jaar oud en het is tijd om deze te vernieuwen. Dit wordt mede gedaan om klaar te zijn voor de komst van een nieuwe wet: de Omgevingswet. Deze wet bundelt allerlei bestaande wetten en introduceert ook een nieuw instrument: het Omgevingsplan. Het omgevingsplan vervangt het huidige bestemmingsplan. Om klaar te zijn voor de komst van het omgevingsplan worden de huidige oudere bestemmingsplannen vervangen door nieuwe omgevingsplannen. Dan doen we ook voor Presikhaaf 1 en 2.

Het nieuwe omgevingsplan voor Presikhaaf 1 en 2 is gereed en ligt als ontwerp ter inzage. Het plan maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk. Het gaat uit van de mogelijkheden die het geldende bestemmingsplan al biedt. Er worden dus geen nieuwe woningen of andere functies mogelijk gemaakt. Het gaat om een beheerplan.

Wat verandert er dan wel? Het omgevingsplan is anders opgebouwd dan het bestemmingsplan. Dat is vooral gedaan om de plannen beter (digitaal) toegankelijk te maken. Verder zijn er wel een aantal aanpassingen van bestaande regels. Voor nieuwe horecazaken (cafetaria's, cafés en vergelijkbare horeca) dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd. Voor de bestaande horecazaken verandert er niets, deze zijn opgenomen in het omgevingsplan. Daarnaast heeft de detailhandel een splitsing gekregen tussen detailhandel inclusief supermarkten en detailhandel supermarkt uitgesloten. De Deka supermarkt in Presikhaaf 1 aan de Vrij Nederlandstraat is hierin positief bestemd.

Wilt u het omgevingsplan bekijken? Dat kan op twee manieren:

  1. Op internet. Het ontwerp-omgevingsplan Presikhaaf 1 en 2 is met ingang van dinsdag 9 februari 2021 tot en met maandag 22 maart 2021 gedurende een termijn van zes weken voor een ieder in te zien in te zien op het webadres: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0202.969-0201
  2. Daarnaast ligt het plan vanaf 9 februari 2021 ook in papieren vorm voor een ieder ter inzage bij de receptie van het Stadskantoor van de gemeente Arnhem aan de Eusebiusbuitensingel 53.

Bent u het nou niet eens met zaken die in het omgevingsplan zijn geregeld. Dan kunt u tijdens de bovenstaande termijn een zienswijze (bezwaar) indienen. Dat kan schriftelijk bij de gemeenteraad (adres: Postbus 9029, 6800 EL Arnhem) of mondeling bij de heer Lagerberg, telefoonnummer: 026-3773391 of per mail bart.lagerberg@arnhem.nl. Indien u andere vragen heeft over het omgevingsplan, dan kunt u ook met hem contact opnemen.