Multifunctioneel Centrum Presikhaven

Het Multifunctioneel Centrum Presikhaaf is in 2009 geopend. In het gebouw zijn een school en diverse instanties gehuisvest.

 

Het MFC Presikhaven
Laan van Presikhaaf 7
6826 HA Arnhem
Indien u vergaderruimte wilt reserveren kunt
u een mail sturen naar reserverenmfc@arnhem.nl

wel nadrukkelijk vermelden dat het om
MFC Presikhaven gaat.