Kunst & Cultuur

 

Cultuurgroep Presikhaaf

   
 

De Cultuurgroep Presikhaaf (CgP) is een werkgroep bestaande uit zes wijkbewoners (vrijwilligers) die met elkaar proberen regelmatig een culturele activiteit te organiseren in de wijk.

Met ondersteuning van Rijnstad opbouwwerk en het Kunstbedrijf Arnhem worden jaarlijks tenminste vier culturele avonden georganiseerd door de CgP in het MFC Presikhaven. De avondvullende programma’s zijn in het bijzonder bedoeld voor de wijkbewoners van Presikhaaf.

Ook worden er door de CgP in de zomermaanden in het park Presikhaaf openlucht bioscoopvoorstellingen gehouden, nabij het T-huis.

De CgP probeert bij haar activiteiten vooral ook contact te leggen met andere personen, groepen en instellingen in de wijk Presikhaaf die actief zijn op het brede terrein van kunst- en cultuur.

Publiciteit en aankondigingen van de activiteiten van de CgP vindt plaats door middel van het blad Presikhaaf Wijknieuws en de website. In de wijkagenda op deze website staan ook steeds de activiteiten vermeld.

Voor vragen en informatie over de Cultuurgroep Presikhaaf kunt u bellen/mailen met: Geert Jan van de Pol, tel.: 06-23063013, cultuurgroeppresikhaaf@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 KUNSTportaal Een levendige plek in de buurt

   
 

KUNSTportaal is een ontmoetingsplek voor kunstliefhebbers en kunstenmakers. Een plek waar je graag komt. Buurtbewoners luisteren, kijken, lenen er kunst voor thuis. Maar ook voor een kop koffie, een broodje en een praatje is iedereen welkom in het Inloopcafé.

Voor meer informatie: zie de website

   

 Stichting Kunstroute Presikhaaf

   
 

Kunstroute Presikhaaf is een jaarlijks terugkerend evenement, waarbij kunstenaars in de wijk hun woning of atelier openstellen voor belangstellenden om kunst te bekijken. Sinds januari 2013 is Kunstroute Presikhaaf een stichting.

De kunstroute heeft een eigen website.

 

 

Muziekcentrum @Quattro Musica

   
 

Het muziekcentrum Quattro Musica bevindt zich aan de Honigkamp 2

Het is de thuishaven/repetitieruimte van:

   

 Jeugd Cultuur Fonds Arnhem

   
 

Het Jeugdcultuurfonds Arnhem vergoedt cultuurlessen; dans, muziek, theater, creatief voor jeugd van 4 tot 18 jaar tot wel € 405,- per jaar.

Iedereen die niet in aanmerking komt voor de GelrePas, een inkomen heeft tot 120% van het bijstandsniveau en in Arnhem woont, mag een aanvraag indienen bij ons.

Voor meer informatie zie website www.jeugdcultuurfonds.nl

   

KvK56988699 

(voorheen Motel Spatie

56988699


KvK56988699 biedt een platform voor beeldende kunst. Makers en deelnemers kunnen hier hun talenten ontwikkelen. Er wordt gewerkt, gekookt en samen gegeten. Er is ruimte voor experiment, samenwerking en ontmoeting. Er is sprake van meerstemmigheid, een open vizier en dialoog. Wees welkom!

KvK56988699
Hisveltplein 21
6826 LE, Arnhem
w https://56988699.org