Bewonersoverleg Wijkplatform Presikhaaf

Het bewonersoverleg is een verzamelnaam van vormen van overleg van wijkbewoners zoals die in de als zodanig benoemde Arnhemse wijken georganiseerd zijn. Het gaat om een wijkplatform, bewonersplatform, wijkraad, adviesraad, dorpsraad of wijkorganisatie

Het bewonersoverleg is een adviescommissie van het college van B&W in de zin van artikel 84 van de Gemeentewet.

Het wijkplatform Presikhaaf bestaat uit bewoners van alle buurten van de wijk. Samenstelling en taken zijn vastgesteld in de spelregels voor de Arnhemse wijkaanpak, zoals van kracht per 1-1-2014.

Contact:
Postadres: Laan van Presikhaaf 7, 6826 HA Arnhem
Telefoon: opbouwwerk Presikhaaf
Email: wijkplatform@presikhaafnet.nl

Deelnemers:

Mevr. Z. Altintas
Mevr. B. Boerboom
hr. M. Hagen
Dhr. R. Kock
Dhr. T. Dicker
  
Gemeente Arnhem 
stadsdeelmanager PresikhaafMevr. J. Brouwer
 Raadsledenn.n.b.
  
Opbouwwerk PresikhaafMevr. L. Vonk
Politiepost Presikhaafwijkagenten
Onafhankelijk gespreksleider 
Notuliste 

Agendacommissie

De agendacommisie bestaat uit leden van het wijkplatform en vormt het z.g. dagelijks bestuur. Zij bewaakt de voortgang en stelt de vergaderagenda op.

Vergaderingen

Het wijkplatform heeft vijf reguliere vergaderingen per jaar en vinden plaats in MFC Presikhaven. Deze vergaderingen zijn openbaar, de agenda wordt op de website gepubliceerd.

Adres & Contact

Adres

Laan van Presikhaaf 7, 6826 HA Arnhem

GPS

51.980668727806, 5.9486285570024


X