Informatie sloop JF Kennedy school

Planning
In de week van 4 november 2019 wordt met de sloop gestart en naar verwachting duren de werkzaamheden tot half januari 2020. Bij de start zal de sloopaannemer omwonenden nader informeren. Voorafgaand aan de sloop worden in oktober enkele voorbereidende werkzaamheden verricht.

Werkzaamheden
Bij de sloop worden de gebouwen van de voormalige John F. Kennedyschool en bestrating verwijderd. Tijdens de sloop wordt het terrein met hekken afgesloten. Bij de sloop zal ook het aanwezige asbest gesaneerd worden. Hierbij worden alle nodige veiligheidsmaatregelen genomen waardoor het voor omwonenden geen gevaar oplevert. Het afvoeren van sloopafval en ander transport verloopt alleen via de Middachtensingel.

Overlast
Slopen brengt in de regel overlast voor de omgeving met zich mee. Hoewel we de aannemer hebben gevraagd om dat zoveel mogelijk te beperken kunnen we niet voorkomen dat u overlast van de werkzaamheden ervaart. Daarvoor vragen we uw begrip.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Han Norder via telefoonnummer 0900 -1809.