Hulp gevraagd bij bloemeninzaaiactie op Kunstwerkplaats

De mensen van de Kunstwerkplaats (Marsdiep 1, 6826 AZ  Arnhem) Merwedeterrein willen op 10 APRIL een gedeelte van de beeldentuin inzaaien met een bloemrijkmengsel voor bijen vlinders ed.

Er is een groot stuk terrein wat kan worden ingezaaid, om zo een gevarieerde biotoop voor kunst en natuur te realiseren. Wij van de Kustwerkplaats willen het braakliggende stuk omtoveren in een beeldentuin, dus met beelden en planten! We hebben al diverse planten geplant en willen nu ook voor de insecten flink wat bloemrijke stukken aanleggen.

De bedoeling is een groot stuk achter bij de werkplaatsen (waar ook een bijenstal staat) alsook stroken langs het hek en dus op diverse plaatsen in de beeldentuin-in-oprichting. Met een subsidie van het Oranjefonds willen we dit doen op 10 april, als het weer hopelijk een beetje meewerkt.
We zouden het fijn vinden als er meerdere mensen zouden willen meehelpen om de beeldentuin en zo ook het gehele aanzicht voor de buurt wat met deze inzaaiactie op te fleuren.

Op woensdag 10 april willen we dan zo rond 13:00 verzamelen op de Kunstwerkplaats om zo rond 13.30 uur beginnen met het daadwerkelijke inzaaien van de stukken grond. Verder zal er voor de harde werkers koffie/thee/fris aanwezig zijn..